Αποχή του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας από διαδικασίες πλειστηριασμών

Εις βάρος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων - Η αποχή ισχύει μέχρι την 31η Ιουλίου

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Την αποχή από την εκτέλεση των διαδικασιών για πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας εις βάρος ευάλωτων δανειοληπτών, αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

“Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, δυνάμει του υπ’ αριθμ.: 10/15-06-2021 πρακτικού συνεδριάσεώς του η οποία έλαβε χώρα κατά την ως άνω ημερομηνία, ενόψει της εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού Κώδικα ο οποίος δεν εξασφαλίζει λυσιτελή και επαρκή προστασία των ευάλωτων οφειλετών στο πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών τους καθώς και παροχή σ’ εκείνους δεύτερης ευκαιρίας και λαμβανομένης υπ’ όψιν της υφιστάμενης δυσμενούς οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας που έχει σήμερα διαμορφωθεί, συντάχθηκε ομόφωνα με την από 9-6-2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος περί αποχής των Δικηγόρων από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορούν στην επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, ως ορίζονται σύμφωνα με τον Ν.4738/2020. Ειδικότερα, το Δ.Σ. αξιολογώντας το γεγονός ότι η εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα θα οδηγήσει σε ορυμαγδό αναγκαστικών εκτελέσεων και πλειστηριασμών εις βάρος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αποφάσισε ομόφωνα την ΑΠΟΧΗ από σήμερα, ήτοι την 16η-06-2021 και μέχρι την 31η-07-2021, όλων των Δικηγόρων Χαλκίδας από την εκτελεστική διαδικασία εις βάρος της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, ως ορίζονται σύμφωνα με τον Ν.4738/2020, ήτοι:
Α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Στην περίπτωση των διαταγών πληρωμής θα επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ.
Β) Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (ά.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτωθι επικυρωμένου αντιγράφου εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού, η ακρίβεια δε της αντιγραφής βεβαιώνεται από τον Δικηγόρο που το εκδίδει (ά.36 παρ.2 Κώδικα Δικηγόρων) και στην οποία επιβάλλεται defacto η υπογραφή της από Δικηγόρο.
Γ) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (ά.927 ΚΠολΔ)”.

Την αποχή από την εκτέλεση των διαδικασιών για πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας εις βάρος ευάλωτων δανειοληπτών, αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

“Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, δυνάμει του υπ’ αριθμ.: 10/15-06-2021 πρακτικού συνεδριάσεώς του η οποία έλαβε χώρα κατά την ως άνω ημερομηνία, ενόψει της εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού Κώδικα ο οποίος δεν εξασφαλίζει λυσιτελή και επαρκή προστασία των ευάλωτων οφειλετών στο πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών τους καθώς και παροχή σ’ εκείνους δεύτερης ευκαιρίας και λαμβανομένης υπ’ όψιν της υφιστάμενης δυσμενούς οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας που έχει σήμερα διαμορφωθεί, συντάχθηκε ομόφωνα με την από 9-6-2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος περί αποχής των Δικηγόρων από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορούν στην επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, ως ορίζονται σύμφωνα με τον Ν.4738/2020. Ειδικότερα, το Δ.Σ. αξιολογώντας το γεγονός ότι η εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα θα οδηγήσει σε ορυμαγδό αναγκαστικών εκτελέσεων και πλειστηριασμών εις βάρος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αποφάσισε ομόφωνα την ΑΠΟΧΗ από σήμερα, ήτοι την 16η-06-2021 και μέχρι την 31η-07-2021, όλων των Δικηγόρων Χαλκίδας από την εκτελεστική διαδικασία εις βάρος της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, ως ορίζονται σύμφωνα με τον Ν.4738/2020, ήτοι:
Α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Στην περίπτωση των διαταγών πληρωμής θα επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ.
Β) Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (ά.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτωθι επικυρωμένου αντιγράφου εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού, η ακρίβεια δε της αντιγραφής βεβαιώνεται από τον Δικηγόρο που το εκδίδει (ά.36 παρ.2 Κώδικα Δικηγόρων) και στην οποία επιβάλλεται defacto η υπογραφή της από Δικηγόρο.
Γ) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (ά.927 ΚΠολΔ)”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ