Δήλεσι Βοιωτίας: Σε δημοπράτηση έργο αποχέτευσης 50,9 εκ.ευρώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Σε δημοπράτηση βγήκε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποχέτευσης για φέτος. Αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Δήλεσι και Πλάκα Δήλεσι του Δήμου Τανάγρας, και επέκταση / αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Τανάγρας.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 50,9 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 41,11 εκατ. ευρώ). Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Δήλεσι και Πλάκα Δήλεσι, και των δικτύων μεταφοράς των λυμάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων και την 4ετη λειτουργία του ΒΙΟΚΑ.

Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου και στις 22 του ίδιου θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για να προκύψει ο ανάδοχος. Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 72 μήνες εκ των οποίων 24 μήνες αφορούν στην κατασκευή και 48 μήνες στην λειτουργία.

Επιπλέον, ο Δήμος Τανάγρας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης, κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία, για 4 επιπλέον χρόνια (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτήν την περίπτωση, ο προϋπολογισμός προεκτιμάται σε 30 000,00 EUR ανά μήνα εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης ή 1 440 000,00 EUR για τα 4 έτη χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με κωδικό MIS Πράξης 5045462 και από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ταυτότητα του έργου
Το αντικείμενο του έργου αφορά:

α) στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Δήλεσι και Πλάκα Δήλεσι, και των δικτύων μεταφοράς των λυμάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων. Το προτεινόμενο δίκτυο αποτελείται από αγωγούς βαρύτητας μήκους 133,7km, καταθλιπτικούς αγωγούς μήκους 9,2km, 9 αντλιοστάσια ακαθάρτων (6 εσωτερικού δικτύου και 3 μεταφοράς)·

β) στην κατασκευή των έργων που αφορούν στην επέκταση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων, για την εξυπηρέτηση των παραπάνω οικισμών και συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: η εκπόνηση κατασκευαστικής μελέτης (μελέτη εφαρμογής) και κατασκευαστικών σχεδίων, η κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού, η προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, η θέση σε αποδοτική λειτουργία, η δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα 6 μηνών·

γ) τέλος, περιλαμβάνεται 4ετής κανονική λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. και των αντλιοστασίων, με δικαίωμα προαίρεσης για συνέχιση της λειτουργίας για επιπλέον 4 έτη.

 

 

Σε δημοπράτηση βγήκε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποχέτευσης για φέτος. Αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Δήλεσι και Πλάκα Δήλεσι του Δήμου Τανάγρας, και επέκταση / αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Τανάγρας.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 50,9 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 41,11 εκατ. ευρώ). Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Δήλεσι και Πλάκα Δήλεσι, και των δικτύων μεταφοράς των λυμάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων και την 4ετη λειτουργία του ΒΙΟΚΑ.

Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου και στις 22 του ίδιου θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για να προκύψει ο ανάδοχος. Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 72 μήνες εκ των οποίων 24 μήνες αφορούν στην κατασκευή και 48 μήνες στην λειτουργία.

Επιπλέον, ο Δήμος Τανάγρας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης, κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία, για 4 επιπλέον χρόνια (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτήν την περίπτωση, ο προϋπολογισμός προεκτιμάται σε 30 000,00 EUR ανά μήνα εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης ή 1 440 000,00 EUR για τα 4 έτη χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με κωδικό MIS Πράξης 5045462 και από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ταυτότητα του έργου
Το αντικείμενο του έργου αφορά:

α) στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Δήλεσι και Πλάκα Δήλεσι, και των δικτύων μεταφοράς των λυμάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων. Το προτεινόμενο δίκτυο αποτελείται από αγωγούς βαρύτητας μήκους 133,7km, καταθλιπτικούς αγωγούς μήκους 9,2km, 9 αντλιοστάσια ακαθάρτων (6 εσωτερικού δικτύου και 3 μεταφοράς)·

β) στην κατασκευή των έργων που αφορούν στην επέκταση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων, για την εξυπηρέτηση των παραπάνω οικισμών και συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: η εκπόνηση κατασκευαστικής μελέτης (μελέτη εφαρμογής) και κατασκευαστικών σχεδίων, η κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού, η προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, η θέση σε αποδοτική λειτουργία, η δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα 6 μηνών·

γ) τέλος, περιλαμβάνεται 4ετής κανονική λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. και των αντλιοστασίων, με δικαίωμα προαίρεσης για συνέχιση της λειτουργίας για επιπλέον 4 έτη.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ