Δημήτρης Κυρίτσης: «Για εμάς η τοπική κοινωνία έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα»

«Κάλεσμα στη διαβούλευση για την ΠΕΛ»

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας αποτελεί ένα ιστορικό και αναγνωρισμένο θεσμό, συνυφασμένο με την οικονομία και την ιστορία της Λαμίας, αλλά και έναν χώρο που εξαιτίας της κομβικής του θέσης επηρεάζει άμεσα τη συνοχή και λειτουργία του αστικού ιστού της, καθώς και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Όπως είχε παρουσιάσει η δημοτική αρχή πριν λίγο καιρό στο Δ.Σ. του δήμου, για πρώτη φορά από το 1974, ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο Master Plan, για την ΠΕΛ, καταθέτοντας το όραμά της για την επόμενη μέρα αυτού του τόσου σημαντικού στοιχείου της πόλης.

Με το συγκεκριμένο Master Plan παρουσιάζονται στον υφιστάμενο χώρο της ΠΕΛ οι επιθυμητές χρήσεις γης, οι πρόσθετοι χώροι δόμησης, καθώς και οι περιορισμοί για τις νέες λειτουργίες.

Το σχέδιο αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων, οργάνωσης, δόμησης και λειτουργίας της ΠΕΛ, με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της, τη βέλτιστη οργάνωση των δραστηριοτήτων της και την περαιτέρω ανάδειξη του διεθνούς ρόλου της. Στο πλαίσιο αυτό, το υπό διαβούλευση Master Plan προβλέπει τη διαμόρφωση διακριτών τομέων, όπου αναπτύσσονται επί μέρους κατηγορίες χρήσεων γης, εκθεσιακοί, συνεδριακός χώρος, ξενοδοχείο, εμπορική έκθεση, τεχνολογικό πάρκο και ελεύθεροι χώροι στη βάση των εξής στόχων:

Την προώθηση ενιαίου μορφολογικά και λειτουργικά σχεδιασμού στο σύνολο της έκτασης,

Την ένταξη του χώρου στην περιοχή άμεσης επιρροής που συγκροτούν οι διευρυμένοι δημόσιοι χώροι υπερ-τοπικού ενδιαφέροντος, όπως το Χαλκιοπούλειο Γυμναστήριο, το νέο Κλειστό Κολυμβητήριο, το νέο Στάδιο Καμαρίτσας κ.α.,

Την αποκατάσταση της συνέχειας του αστικού ιστού προς την ανατολική πλευρά της περιοχής παρέμβασης,

Την ενίσχυση των ελεύθερων διαμορφωμένων χώρων με τη διάχυση του εντός αυτής, καθώς επίσης, την ανάδειξη και διεύρυνση αξόνων οπτικής σύνδεσης, όπως η οδός Θερμοπυλών.

Το στρατηγικό σχέδιο έχει ως βασικό αναπτυξιακό στόχο για την περιοχή παρέμβασης έναν οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό ενός κέντρου μικτών χρήσεων, προδιαγραφών με σύγχρονες περιβαλλοντικά βιώσιμες οικοδομές, που θα συνδέονται και θα αλληλοεπιδρούν με τις υπάρχουσες σχετικές λειτουργίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Κατ’ επέκταση προκύπτουν οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί στόχοι:

1ον Η βελτίωση του τοπικού περιφερειακού και διεθνούς ρόλου της ΠΕΛ και ανάδειξή της σε εμβληματικό ορόσημο της πόλης και της ευρύτερης επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής

2ον  Η διασύνδεση του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, καθώς κα του ανθρωπογενούς κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος με δραστηριότητες εκπαίδευσης, καινοτομίας και ελεύθερου χρόνου (αθλητισμός και αναψυχή) με σεβασμό στις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι δε βασικές αρχές που διέπουν το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή παρέμβασης και εναρμονίζονται με τις ομάδες στόχων πολιτικής της Ε.Ε, για μια εξυπνότερη, πιο πράσινη, κοινωνική και κοντά στον πολίτη Ευρώπη είναι οι εξής:

Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για την τοπική κοινωνία, δίνοντας έμφαση στους τομείς εργασίας,

Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του δήμου,

Η προώθηση της καινοτομίας και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε όλο το εύρος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και υποδομών,

και τέλος η κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

 

«Κάλεσμα στη διαβούλευση για την ΠΕΛ»

 

Να σημειωθεί εδώ, ότι το Master Plan αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων pel.lamia.gr και σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου όλοι οι πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι απλή, εύχρηστη, δεν απαιτεί παρά ελάχιστο χρόνο συμμετοχής για την κατάθεση της άποψης του χρήστη και θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Ιουνίου.

Να τονιστεί ότι παρά το μικρό χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, μόλις 10 μέρες, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή πολιτών και φορέων στη προσπάθεια αυτή.

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας – Κοινωνίας των πολιτών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου Λαμιέων, Δημήτρης Κυρίτσης, απευθύνει ένα κάλεσμα για όσους συμπολίτες και φορείς δεν το έκαναν, να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις του.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Για εμάς η τοπική κοινωνία έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα».

Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας αποτελεί ένα ιστορικό και αναγνωρισμένο θεσμό, συνυφασμένο με την οικονομία και την ιστορία της Λαμίας, αλλά και έναν χώρο που εξαιτίας της κομβικής του θέσης επηρεάζει άμεσα τη συνοχή και λειτουργία του αστικού ιστού της, καθώς και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Όπως είχε παρουσιάσει η δημοτική αρχή πριν λίγο καιρό στο Δ.Σ. του δήμου, για πρώτη φορά από το 1974, ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο Master Plan, για την ΠΕΛ, καταθέτοντας το όραμά της για την επόμενη μέρα αυτού του τόσου σημαντικού στοιχείου της πόλης.

Με το συγκεκριμένο Master Plan παρουσιάζονται στον υφιστάμενο χώρο της ΠΕΛ οι επιθυμητές χρήσεις γης, οι πρόσθετοι χώροι δόμησης, καθώς και οι περιορισμοί για τις νέες λειτουργίες.

Το σχέδιο αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων, οργάνωσης, δόμησης και λειτουργίας της ΠΕΛ, με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της, τη βέλτιστη οργάνωση των δραστηριοτήτων της και την περαιτέρω ανάδειξη του διεθνούς ρόλου της. Στο πλαίσιο αυτό, το υπό διαβούλευση Master Plan προβλέπει τη διαμόρφωση διακριτών τομέων, όπου αναπτύσσονται επί μέρους κατηγορίες χρήσεων γης, εκθεσιακοί, συνεδριακός χώρος, ξενοδοχείο, εμπορική έκθεση, τεχνολογικό πάρκο και ελεύθεροι χώροι στη βάση των εξής στόχων:

Την προώθηση ενιαίου μορφολογικά και λειτουργικά σχεδιασμού στο σύνολο της έκτασης,

Την ένταξη του χώρου στην περιοχή άμεσης επιρροής που συγκροτούν οι διευρυμένοι δημόσιοι χώροι υπερ-τοπικού ενδιαφέροντος, όπως το Χαλκιοπούλειο Γυμναστήριο, το νέο Κλειστό Κολυμβητήριο, το νέο Στάδιο Καμαρίτσας κ.α.,

Την αποκατάσταση της συνέχειας του αστικού ιστού προς την ανατολική πλευρά της περιοχής παρέμβασης,

Την ενίσχυση των ελεύθερων διαμορφωμένων χώρων με τη διάχυση του εντός αυτής, καθώς επίσης, την ανάδειξη και διεύρυνση αξόνων οπτικής σύνδεσης, όπως η οδός Θερμοπυλών.

Το στρατηγικό σχέδιο έχει ως βασικό αναπτυξιακό στόχο για την περιοχή παρέμβασης έναν οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό ενός κέντρου μικτών χρήσεων, προδιαγραφών με σύγχρονες περιβαλλοντικά βιώσιμες οικοδομές, που θα συνδέονται και θα αλληλοεπιδρούν με τις υπάρχουσες σχετικές λειτουργίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Κατ’ επέκταση προκύπτουν οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί στόχοι:

1ον Η βελτίωση του τοπικού περιφερειακού και διεθνούς ρόλου της ΠΕΛ και ανάδειξή της σε εμβληματικό ορόσημο της πόλης και της ευρύτερης επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής

2ον  Η διασύνδεση του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, καθώς κα του ανθρωπογενούς κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος με δραστηριότητες εκπαίδευσης, καινοτομίας και ελεύθερου χρόνου (αθλητισμός και αναψυχή) με σεβασμό στις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι δε βασικές αρχές που διέπουν το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή παρέμβασης και εναρμονίζονται με τις ομάδες στόχων πολιτικής της Ε.Ε, για μια εξυπνότερη, πιο πράσινη, κοινωνική και κοντά στον πολίτη Ευρώπη είναι οι εξής:

Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για την τοπική κοινωνία, δίνοντας έμφαση στους τομείς εργασίας,

Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του δήμου,

Η προώθηση της καινοτομίας και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε όλο το εύρος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και υποδομών,

και τέλος η κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

 

«Κάλεσμα στη διαβούλευση για την ΠΕΛ»

 

Να σημειωθεί εδώ, ότι το Master Plan αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων pel.lamia.gr και σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου όλοι οι πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι απλή, εύχρηστη, δεν απαιτεί παρά ελάχιστο χρόνο συμμετοχής για την κατάθεση της άποψης του χρήστη και θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Ιουνίου.

Να τονιστεί ότι παρά το μικρό χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, μόλις 10 μέρες, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή πολιτών και φορέων στη προσπάθεια αυτή.

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας – Κοινωνίας των πολιτών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου Λαμιέων, Δημήτρης Κυρίτσης, απευθύνει ένα κάλεσμα για όσους συμπολίτες και φορείς δεν το έκαναν, να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις του.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Για εμάς η τοπική κοινωνία έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ