Έκτακτες προσλήψεις για την πυροπροστασία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2021
Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, τριών (03) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας και ενός (01) ατόμου
ειδικότητας ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (γκρέιτερ), τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2021, όπως έχει οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος , ΤΚ. 32001 Αλίαρτος -Βοιωτίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 22683-50211) Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους, από την Τετάρτη 09-6-2021 (επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 14-6-2021.

Σχετικά αρχεία

1) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

2) Αίτηση (word) / (pdf)

3) Υπεύθυνη Δήλωση, για το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (word) / (pdf)

 

 

Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2021
Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, τριών (03) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας και ενός (01) ατόμου
ειδικότητας ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (γκρέιτερ), τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2021, όπως έχει οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος , ΤΚ. 32001 Αλίαρτος -Βοιωτίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού –Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 22683-50211) Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους, από την Τετάρτη 09-6-2021 (επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 14-6-2021.

Σχετικά αρχεία

1) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

2) Αίτηση (word) / (pdf)

3) Υπεύθυνη Δήλωση, για το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (word) / (pdf)

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ