Μέτρα στήριξης: Πόσα χρήματα θα εισπράξουν οι πυρόπληκτοι έως το τέλος Αυγούστου

Αναλυτικά τα μέτρα...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Αναλυτικά τα χρήματα που θα εισπράξουν οι πυρόπληκτοι έως το τέλος Αυγούστου. Τι ισχύει στις αποζημιώσεις για κατοικίες, οικοσκευή και επιχειρήσεις.

Τρία είναι τα βασικά σημεία που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές:

 • Πρώτον ότι θα εισπράξουν χρήματα άμεσα για τις κατεστραμμένες περιουσίες τους με μερικά κλικ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr. Τα χρήματα αυτά μπορούν να φτάσουν έως και τα 20.000 ευρώ για όσους έχουν υποστεί ζημιά σε κατοικίες ή στα 22.000 ευρώ (ή στο 20% της συνολικής ζημιάς όποιο βγαίνει μεγαλύτερο) για όσους έχουν υποστεί ζημιές σε επιχειρήσεις ή αγροτικές εκτάσεις.
 • Δεύτερον ότι οι αποζημιώσεις -μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών- θα αφορούν κάθε κατεστραμμένο περιουσιακό στοιχείο: κτίσματα, πρώτες ύλες, μηχανήματα, δέντρα και ζωϊκό κεφάλαιο.
 • Και τρίτον, ότι η τελική αποζημίωση θα φτάνει στο 70% των ζημιών για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή στο 80% για κατοικίες (με ειδική πρόβλεψη για τις τελευταίες ώστε και το υπόλοιπο 20% να καλύπτεται με άτοκο δάνειο).

Η τελική αποζημίωση θα καταβάλλεται αφού ολοκληρωθούν οι καταγραφές οι οποίες ήδη μιλάνε για καταστροφές σε περισσότερα από 1300 σπίτια και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.

Με την τελική καταγραφή, θα εντοπίζονται και οι περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων που ενδεχομένως γίνουν μετά τις 18 Αυγούστου με στόχο την είσπραξη της προκαταβολής.

Για τους πυρόπληκτους, η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης θα ολοκληρώνεται με την υποβολή του σχετικού φακέλου όπου και θα γίνεται η αναλυτική αποτύπωση των ζημιών.

Πόσα χρήματα θα δοθούν “εδώ και τώρα”

Το βασικό ερώτημα είναι το πόσα χρήματα θα δοθούν “εδώ και τώρα”. Οι προκαταβολές, εξαρτώνται από το είδος των ζημιών (σπίτια επιχειρήσεις) αλλά και από το ύψος (ολική καταστροφή, καταστροφή που καθιστά την εγκατάσταση μη λειτουργική και εγκατάσταση που είναι μεν σημαντική αλλά διατηρεί μια λειτουργικότητα.

Σε πρώτη φάση, ο ίδιος ο πληττόμενος θα αναλάβει την ευθύνη να επιλέξει μια από τις τρεις κατηγορίες.

Ιδού λοιπόν τα ποσά:

 • Για κατοικίες, η προκαταβολή θα είναι 14.000 ευρώ αν η καταστροφή είναι ολική, στα 12.000 ευρώ αν η κατοικία είναι μη κατοικήσιμη και στα 5000 ευρώ αν έχει υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμη.
 • Για την οικοσκευή, θα δοθούν 6000 ευρώ σε περίπτωση ολικής καταστροφής, 4000 ευρώ αν η κατοικία κρίνεται μη κατοικήσιμη, και 2000 ευρώ αν το ακίνητο είναι κατοικήσιμο. Την αποζημίωση της οικοσκευής θα την πάρει ο ιδιοκτήτης αν το ακίνητο ιδιοχρησιμοποιείται και ο ενοικιαστής σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης. Το πιθανότερο είναι ότι θα αποζημιώνεται η οικοσκευή μόνο για τις κύριες κατοικίες.

Σε περίπτωση καταστροφής και οικοσκευής και ακινήτου, καταβάλλονται διπλές προκαταβολές, έτσι, φτάνουμε στα ποσά για τα οποία μίλησε ο πρωθυπουργός: 5000 έως 20.000 ευρώ.

 • Για τα κτίσματα που δεν είναι κατοικίες, (επιχειρηματικά ακίνητα), η προκαταβολή θα ανέρχεται στα 14.000 ευρώ για ολικές καταστροφές, στα 8000 ευρώ αν το ακίνητο κρίνεται μη κατοικίσιμο και 3000 ευρώ αν κρίνεται κατοικίσιμο.
 • Αν οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές στον εξοπλισμό, τότε έχουμε πρόσθετη προκαταβολή 8000 ευρώ για ολική καταστροφή, 4000 ευρώ για σοβαρές ζημιές που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και 2000 ευρώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αυτά τα ποσά θα τα πάρουν και οι αγρότες σε περίπτωση που μέσα στις καμένες εκτάσεις υπάρχουν χοιροτροφικές, κτηνοτροφικές ή πτηνοτροφικές μονάδες.

Αναλυτικά τα χρήματα που θα εισπράξουν οι πυρόπληκτοι έως το τέλος Αυγούστου. Τι ισχύει στις αποζημιώσεις για κατοικίες, οικοσκευή και επιχειρήσεις.

Τρία είναι τα βασικά σημεία που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές:

 • Πρώτον ότι θα εισπράξουν χρήματα άμεσα για τις κατεστραμμένες περιουσίες τους με μερικά κλικ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr. Τα χρήματα αυτά μπορούν να φτάσουν έως και τα 20.000 ευρώ για όσους έχουν υποστεί ζημιά σε κατοικίες ή στα 22.000 ευρώ (ή στο 20% της συνολικής ζημιάς όποιο βγαίνει μεγαλύτερο) για όσους έχουν υποστεί ζημιές σε επιχειρήσεις ή αγροτικές εκτάσεις.
 • Δεύτερον ότι οι αποζημιώσεις -μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών- θα αφορούν κάθε κατεστραμμένο περιουσιακό στοιχείο: κτίσματα, πρώτες ύλες, μηχανήματα, δέντρα και ζωϊκό κεφάλαιο.
 • Και τρίτον, ότι η τελική αποζημίωση θα φτάνει στο 70% των ζημιών για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή στο 80% για κατοικίες (με ειδική πρόβλεψη για τις τελευταίες ώστε και το υπόλοιπο 20% να καλύπτεται με άτοκο δάνειο).

Η τελική αποζημίωση θα καταβάλλεται αφού ολοκληρωθούν οι καταγραφές οι οποίες ήδη μιλάνε για καταστροφές σε περισσότερα από 1300 σπίτια και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.

Με την τελική καταγραφή, θα εντοπίζονται και οι περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων που ενδεχομένως γίνουν μετά τις 18 Αυγούστου με στόχο την είσπραξη της προκαταβολής.

Για τους πυρόπληκτους, η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης θα ολοκληρώνεται με την υποβολή του σχετικού φακέλου όπου και θα γίνεται η αναλυτική αποτύπωση των ζημιών.

Πόσα χρήματα θα δοθούν “εδώ και τώρα”

Το βασικό ερώτημα είναι το πόσα χρήματα θα δοθούν “εδώ και τώρα”. Οι προκαταβολές, εξαρτώνται από το είδος των ζημιών (σπίτια επιχειρήσεις) αλλά και από το ύψος (ολική καταστροφή, καταστροφή που καθιστά την εγκατάσταση μη λειτουργική και εγκατάσταση που είναι μεν σημαντική αλλά διατηρεί μια λειτουργικότητα.

Σε πρώτη φάση, ο ίδιος ο πληττόμενος θα αναλάβει την ευθύνη να επιλέξει μια από τις τρεις κατηγορίες.

Ιδού λοιπόν τα ποσά:

 • Για κατοικίες, η προκαταβολή θα είναι 14.000 ευρώ αν η καταστροφή είναι ολική, στα 12.000 ευρώ αν η κατοικία είναι μη κατοικήσιμη και στα 5000 ευρώ αν έχει υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμη.
 • Για την οικοσκευή, θα δοθούν 6000 ευρώ σε περίπτωση ολικής καταστροφής, 4000 ευρώ αν η κατοικία κρίνεται μη κατοικήσιμη, και 2000 ευρώ αν το ακίνητο είναι κατοικήσιμο. Την αποζημίωση της οικοσκευής θα την πάρει ο ιδιοκτήτης αν το ακίνητο ιδιοχρησιμοποιείται και ο ενοικιαστής σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης. Το πιθανότερο είναι ότι θα αποζημιώνεται η οικοσκευή μόνο για τις κύριες κατοικίες.

Σε περίπτωση καταστροφής και οικοσκευής και ακινήτου, καταβάλλονται διπλές προκαταβολές, έτσι, φτάνουμε στα ποσά για τα οποία μίλησε ο πρωθυπουργός: 5000 έως 20.000 ευρώ.

 • Για τα κτίσματα που δεν είναι κατοικίες, (επιχειρηματικά ακίνητα), η προκαταβολή θα ανέρχεται στα 14.000 ευρώ για ολικές καταστροφές, στα 8000 ευρώ αν το ακίνητο κρίνεται μη κατοικίσιμο και 3000 ευρώ αν κρίνεται κατοικίσιμο.
 • Αν οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές στον εξοπλισμό, τότε έχουμε πρόσθετη προκαταβολή 8000 ευρώ για ολική καταστροφή, 4000 ευρώ για σοβαρές ζημιές που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και 2000 ευρώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αυτά τα ποσά θα τα πάρουν και οι αγρότες σε περίπτωση που μέσα στις καμένες εκτάσεις υπάρχουν χοιροτροφικές, κτηνοτροφικές ή πτηνοτροφικές μονάδες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ