Τα 34 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από θανάσιμο τραυματισμό

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν με βάση τους τραυματισμούς ανά 100.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, όπως καταγράφηκαν από την εθνική στατιστική υπηρεσία των ΗΠΑ για το 2019.

18 Σεπτεμβρίου 2021

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Κάποιες δουλειές είναι πιο επικίνδυνες από άλλες. Το Business Insider βρήκε ακριβώς ποιες είναι εκείνες οι δουλειές που εκθέτουν τον επαγγελματία στον μεγαλύτερο κίνδυνο θανάσιμου τραυματισμού.

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν με βάση τους τραυματισμούς ανά 100.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, όπως καταγράφηκαν από την εθνική στατιστική υπηρεσία των ΗΠΑ για το 2019.

 1. Υδραυλικοί, εργάτες που τοποθετούν και συντηρούν σωλήνες και αποχετευτικά συστήματα.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 6,1.

 1. Εργάτες που εγκαθιστούν, επισκευάζουν και συντηρούν βιομηχανικά μηχανήματα.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 6,4.

 1. Αθλητές, προπονητές και διαιτητές.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 6,5.

 1. Ψυκτικοί.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 6,8.

 1. Μηχανικοί αυτοκινήτων.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 6,8.

 1. Φύλακες ασφαλείας.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 6,8.

 1. Οδηγοί τρακτέρ και μεγάλων φορτηγών σε εργοτάξια, εργοστάσια, αποθήκες κτλ.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 7,0.

 1. Ηλεκτρολόγοι.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 7,2.

 1. Μπογιατζήδες. 

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 7,5.

 1. Μηχανικοί λεωφορείων και φορτηγών.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους:  7,7.

 1. Εργάτες που τοποθετούν και επισκευάζουν καλώδια τηλεπικοινωνιών.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 7,8.

 1. Ξυλουργοί.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 7,9.

 1. Οδηγοί βαν, σοφέρ και οδηγοί ταξί.  

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους:  8,0.

 1. Οξυγονοκολλητές.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους:  8,1.

 1. Αστυνομικοί.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους:  11,1.

 1. Εργοδηγοί σε εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης κήπων.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 12,6.

 1. Χειριστές οικοδομικών μηχανημάτων.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 12,8.

 1. Εργάτες που τοποθετούν και επιδιορθώνουν καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 13,3.

 1. Εργάτες συντήρησης και γενικών επισκευών.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 13,4.

 1. Εργάτες σε πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 14,3.

 1. Επιβλέποντες μηχανικών και άλλων εργατών.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 14,6.

 1. Εργάτες οικοδομών.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 15,0.

 1. Επιβλέποντες σε κατασκευές και εξορύξεις.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 18,7.

 1. Εργάτες γης.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους:  19,8.

 1. Συντηρητές κήπων.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 19,8.

 1. Γεωργοί.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 23,2.

 1. Εργάτες σιδηροκατασκευών.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 26,3.

 1. Οδηγοί φορτηγών.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 26,8.

 1. Εργαζόμενοι στην αποκομιδή σκουπιδιών και ανακυκλώσιμων υλικών.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 35,2.

 1. Βοηθοί εργατών σε οικοδομές.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 40,0.

 1. Εργάτες σε στέγες.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 54,0.

 1. Πιλότοι και μηχανικοί αεροπλάνων.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 61,8.

 1. Υλοτόμοι.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 68,9.

 1. Ψαράδες.

Θανάσιμοι τραυματισμοί ανά 100.000 εργαζόμενους: 145,0.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

22 Μαρτίου 2023