Γεωργικά και δασικά ακίνητα: Πώς τα ξεχωρίζουμε; Ποια η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας και των Δασικών Χαρτών;

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Γιατί έχει σημασία η διάκριση σε γεωργικά και δασικά ακίνητα; Η ένδειξη στον Δασικό Χάρτη

Η πολλαπλώς εξέχουσα σημασία των δασών τα κατέστησε ανέκαθεν αντικείμενο ενδιαφέροντος του εθνικού νομοθέτη,  ο οποίος αποσκοπεί στο να διατηρήσει και να προστατεύσει το δασικό κεφάλαιο.

Ο Δασικός Χάρτης, ως αποτύπωση, που απασχολεί εδώ και καιρό τον δημόσιο διάλογο, αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντος πολλών επιστημών, λόγω και της σοβαρότητας που περικλείει τη διαδικασία κατάρτισης του, αλλά και την ανάγκη νομικής άμυνας (ενδεχομένως) κατά του περιεχομένου του.

Ποιες εκτάσεις ΔΕΝ υπάγονται στη δασική νομοθεσία;

          Με τη διαδικασία της αντίρρησης μπορεί να προβληθεί ότι ακίνητο ΔΕΝ ήταν δασικό και κακώς χαρακτηρίστηκε έτσι.

Δεν υπάγονται, λοιπόν, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας:

α)        Οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

β)         Οι εκτάσεις που έχουν τη μορφή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του παρόντος, που στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφάνιζαν αγροτική μορφή.

γ)         Ιδιωτικές εκτάσεις, για τις οποίες συντρέχουν, σωρευτικώς, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: «α) ήταν αγροτικές πριν από την έναρξη του πολέμου, ήτοι προ του 1940, επανακαλλιεργηθείσες δε το αργότερο προ του 1960, ανεξαρτήτως εάν δεν καλλιεργήθηκαν και απέκτησαν έτσι, προσωρινά, τον χαρακτήρα δάσους β) δεν απέκτησαν, με οποιονδήποτε τρόπο, μετά το 1960 δασικό χαρακτήρα και,  γ) υπάρχουν για τις εκτάσεις αυτές σχετικοί τίτλοι, που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της 23.2.1946 και έχουν μεταγραφεί». Η εξαίρεση είναι εύλογη, αφού αναφέρεται σε πολύ παλαιά ιδιωτικά ακίνητα, προκρίνοντας τη γεωργική τους εκμετάλλευση, εν περιπτώσει όμως που δεν απέκτησαν δασικό χαρακτήρα ύστερα και εφόσον στηρίζονται σε τίτλους σχετικούς.

 

Τα γεωργικά, λοιπόν, ακίνητα (= μη δασικά) μπορεί να απεικονίζονται στους δασικούς χάρτες ως:

  • ΑΑ: Άλλης μορφής (ανέκαθεν μη δασικές)
  • ΠΑ: Μη δασικές τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού

Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων.

Σημειώνεται ότι η αντίρρηση κατά δασικού χάρτη δεν ταυτίζεται με τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος σε αυτόν. Ενδεικτικώς, πρόδηλα σφάλματα είναι παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κλπ.) και το αντίστροφο.

Επίσης, ο ρόλος του δικηγόρου στην όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντικός, τόσο στην κατάστρωση της συλλογιστικής της αντίρρησης, όσο και στον έλεγχο αυτής για το αν συνάδει με τη δασική νομοθεσία.

Το δικαίωμα εξαγοράς/ανταλλαγής/απαλλοτρίωσης του Δημοσίου για λόγους γεωργικής πολιτικής

Το Δημόσιο έχει και δικαίωμα εξαγοράς/ανταλλαγής/αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους διαχείρισης και δασικής, αλλά και γεωργικής πολιτικής κλπ. Σε κάθε περίπτωση πωλήσεως δάσους ή δασικής εκτάσεως ο συντάσσων το συμβόλαιον υποχρεούται να ερευνήσει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και να κάνει σχετική μνεία στο συμβόλαιο, ως και να διαβιβάσει αντίγραφο αμελλητί στον οικείο δασάρχη.

Για περισσότερα, βλ. https://www.pgalanislaw.gr/blog/

 

Γιατί έχει σημασία η διάκριση σε γεωργικά και δασικά ακίνητα; Η ένδειξη στον Δασικό Χάρτη

Η πολλαπλώς εξέχουσα σημασία των δασών τα κατέστησε ανέκαθεν αντικείμενο ενδιαφέροντος του εθνικού νομοθέτη,  ο οποίος αποσκοπεί στο να διατηρήσει και να προστατεύσει το δασικό κεφάλαιο.

Ο Δασικός Χάρτης, ως αποτύπωση, που απασχολεί εδώ και καιρό τον δημόσιο διάλογο, αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντος πολλών επιστημών, λόγω και της σοβαρότητας που περικλείει τη διαδικασία κατάρτισης του, αλλά και την ανάγκη νομικής άμυνας (ενδεχομένως) κατά του περιεχομένου του.

Ποιες εκτάσεις ΔΕΝ υπάγονται στη δασική νομοθεσία;

          Με τη διαδικασία της αντίρρησης μπορεί να προβληθεί ότι ακίνητο ΔΕΝ ήταν δασικό και κακώς χαρακτηρίστηκε έτσι.

Δεν υπάγονται, λοιπόν, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας:

α)        Οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

β)         Οι εκτάσεις που έχουν τη μορφή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του παρόντος, που στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφάνιζαν αγροτική μορφή.

γ)         Ιδιωτικές εκτάσεις, για τις οποίες συντρέχουν, σωρευτικώς, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: «α) ήταν αγροτικές πριν από την έναρξη του πολέμου, ήτοι προ του 1940, επανακαλλιεργηθείσες δε το αργότερο προ του 1960, ανεξαρτήτως εάν δεν καλλιεργήθηκαν και απέκτησαν έτσι, προσωρινά, τον χαρακτήρα δάσους β) δεν απέκτησαν, με οποιονδήποτε τρόπο, μετά το 1960 δασικό χαρακτήρα και,  γ) υπάρχουν για τις εκτάσεις αυτές σχετικοί τίτλοι, που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της 23.2.1946 και έχουν μεταγραφεί». Η εξαίρεση είναι εύλογη, αφού αναφέρεται σε πολύ παλαιά ιδιωτικά ακίνητα, προκρίνοντας τη γεωργική τους εκμετάλλευση, εν περιπτώσει όμως που δεν απέκτησαν δασικό χαρακτήρα ύστερα και εφόσον στηρίζονται σε τίτλους σχετικούς.

 

Τα γεωργικά, λοιπόν, ακίνητα (= μη δασικά) μπορεί να απεικονίζονται στους δασικούς χάρτες ως:

  • ΑΑ: Άλλης μορφής (ανέκαθεν μη δασικές)
  • ΠΑ: Μη δασικές τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού

Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων.

Σημειώνεται ότι η αντίρρηση κατά δασικού χάρτη δεν ταυτίζεται με τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος σε αυτόν. Ενδεικτικώς, πρόδηλα σφάλματα είναι παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κλπ.) και το αντίστροφο.

Επίσης, ο ρόλος του δικηγόρου στην όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντικός, τόσο στην κατάστρωση της συλλογιστικής της αντίρρησης, όσο και στον έλεγχο αυτής για το αν συνάδει με τη δασική νομοθεσία.

Το δικαίωμα εξαγοράς/ανταλλαγής/απαλλοτρίωσης του Δημοσίου για λόγους γεωργικής πολιτικής

Το Δημόσιο έχει και δικαίωμα εξαγοράς/ανταλλαγής/αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους διαχείρισης και δασικής, αλλά και γεωργικής πολιτικής κλπ. Σε κάθε περίπτωση πωλήσεως δάσους ή δασικής εκτάσεως ο συντάσσων το συμβόλαιον υποχρεούται να ερευνήσει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και να κάνει σχετική μνεία στο συμβόλαιο, ως και να διαβιβάσει αντίγραφο αμελλητί στον οικείο δασάρχη.

Για περισσότερα, βλ. https://www.pgalanislaw.gr/blog/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ