Λίμνη: Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Σταύρος Μπένος

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Ο επικεφαλής της επιτροπής ανασυγκρότησης της βόρειας Εύβοιας θα παραστεί αύριο Τετάρτη, 24/11 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

 

Τα θέματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην κοινότητα Λίμνης, την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 , ώρα 17.00, σύμφωνα α) με την -ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, και β) με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση αναφορικά με την αποδοχή δωρεάς της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος (Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής αρίθμ. 229, 245 και 257/2021 ) (Εισηγητής : Αρβανίτης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
 3. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1&2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1. (Εισηγητής : Αρβανίτης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
 4. Η αρίθμ. 230/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Εισηγητής : Αρβανίτης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
 5. Αίτηση Προέδρου ΣΕΔΕ για παραχώρηση θέσης πάρκινγκ για τοποθέτηση κοντέινερ που θα περιέχει εξοπλισμό για τις ανάγκες του συλλόγου (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
 6. Αιτήσεις για εγγραφές νηπίων στο Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
 7. Αίτηση ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λίμνης με θέμα : «Παραχώρηση δημοτικών γηπέδων Τ.Κ Σκεπαστής και Τ.Κ Κεχριών στον ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λίμνης» (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
 8. Έγγραφο του Σχολείου Δεύτερη Ευκαιρίας Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας για παραχώρηση αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Στροφυλιάς (Εισηγητής: Ανδρέου Αγγελική, Εντεταλμένη Σύμβουλος)
 9. Αίτηση κ. Στυλιανού Στυλιανού με την οποία ζητάει την αντικατάσταση του από μέλος της επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, λόγω συνταξιοδότησης του (Εισηγητής: Ανδρέου Αγγελική, Εντεταλμένη Σύμβουλος)
 10. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 11. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
 12. Έγκριση αμοιβής σε δικηγόρο με προσφορά που υπερβαίνει την προβλεπόμενη αμοιβή βάσει του πινακίου Ν.4194/2013 ΦΕΚ Α208/27-9-2013 (Εισηγητής : Αρβανίτης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
 13. Ενίσχυση παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κοινότητα Μαντουδίου, Δημοτικής Ενότητας Κηρέως, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –Αγίας Άννας. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)

Ο επικεφαλής της επιτροπής ανασυγκρότησης της βόρειας Εύβοιας θα παραστεί αύριο Τετάρτη, 24/11 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

 

Τα θέματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην κοινότητα Λίμνης, την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 , ώρα 17.00, σύμφωνα α) με την -ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, και β) με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Ενημέρωση αναφορικά με την αποδοχή δωρεάς της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος (Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής αρίθμ. 229, 245 και 257/2021 ) (Εισηγητής : Αρβανίτης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
 3. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1&2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1. (Εισηγητής : Αρβανίτης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
 4. Η αρίθμ. 230/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Εισηγητής : Αρβανίτης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
 5. Αίτηση Προέδρου ΣΕΔΕ για παραχώρηση θέσης πάρκινγκ για τοποθέτηση κοντέινερ που θα περιέχει εξοπλισμό για τις ανάγκες του συλλόγου (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
 6. Αιτήσεις για εγγραφές νηπίων στο Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
 7. Αίτηση ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λίμνης με θέμα : «Παραχώρηση δημοτικών γηπέδων Τ.Κ Σκεπαστής και Τ.Κ Κεχριών στον ΠΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λίμνης» (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
 8. Έγγραφο του Σχολείου Δεύτερη Ευκαιρίας Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας για παραχώρηση αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Στροφυλιάς (Εισηγητής: Ανδρέου Αγγελική, Εντεταλμένη Σύμβουλος)
 9. Αίτηση κ. Στυλιανού Στυλιανού με την οποία ζητάει την αντικατάσταση του από μέλος της επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, λόγω συνταξιοδότησης του (Εισηγητής: Ανδρέου Αγγελική, Εντεταλμένη Σύμβουλος)
 10. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
 11. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου (Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ)
 12. Έγκριση αμοιβής σε δικηγόρο με προσφορά που υπερβαίνει την προβλεπόμενη αμοιβή βάσει του πινακίου Ν.4194/2013 ΦΕΚ Α208/27-9-2013 (Εισηγητής : Αρβανίτης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
 13. Ενίσχυση παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κοινότητα Μαντουδίου, Δημοτικής Ενότητας Κηρέως, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –Αγίας Άννας. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ