Ο Γιώργος Κοτρωνιάς για την Προστασία του Εθελοντισμού

Η τοποθέτηση του Βουλευτή

14 Δεκεμβρίου 2021

του/της Θεοφανία Μίγκου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

O βουλευτής Γεώργιος Κοτρωνιάς μίλησε χτες στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) και λοιπές διατάξεις» .

Αναλυτικά η ομιλία  του βουλευτή:

«….. Το παρόν νομοσχέδιο πραγματεύεται και ρυθμίζει ένα ιδιαίτερα σύνθετο θέμα, θέτοντας τις βάσεις ώστε ο εθελοντισμός, αυτό το κίνημα ανθρωπιάς και ανιδιοτελούς προσφοράς, να ενταχθεί σε ένα συγκροτημένο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο.

Ο εθελοντισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με το σήμερα και το αύριο της Ελληνικής κοινωνίας και αποτελεί δείκτη και μέτρο του πολιτισμού της. Ωστόσο, η απουσία ενός ρυθμιστικού πλαισίου στην Ελλάδα, την κατατάσσει ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά εθελοντισμού στην Ευρώπη, με ποσοστό χαμηλότερο  του 10%. 

Όμως η νομοθετική και θεσμική οργάνωση του εθελοντισμού στην Ελλάδα, αποτελεί και ένα βήμα πιο κοντά σε μια κοινωνία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που ονειρευόμαστε για το αύριο.  Είναι η προϋπόθεση ώστε η έμφυτη καλοσύνη και διάθεση προσφοράς του Έλληνα να μην παραμένει μόνον, μία αγαθή πρόθεση, αλλά να γίνεται συστηματική κοινωνική δράση.

Με την πεποίθηση αυτή, πριν από 20 χρόνια, είχα την τιμή ως Δήμαρχος Λαμιέων να οργανώσω στη Λαμία, το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντισμού με την ΚΕΔΚΕ και τον Δήμο Λαμιέων, με ομιλητές από την Ευρώπη και από όλο το επιστημονικό φάσμα, συμβάλλοντας στη θεμελίωση της θεσμικής οργάνωσης του εθελοντισμού στη χώρα μας. Και επιτρέψτε μου να καταθέσω τα πρακτικά του, πιστεύω χρήσιμα για την μελέτη της εξέλιξης του θεσμού στη χώρα μας.

 

20 χρόνια μετά, ως βουλευτής εισηγήθηκα τον Φεβρουάριο του 2020 τον νόμο 4662 για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και την αναβάθμιση του συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, όπου στο κεφάλαιο Β με τίτλο «εθελοντικές οργανώσεις και εθελοντές πολιτικής προστασίας» με μία σειρά άρθρων, προβλέπονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις ένταξης και λειτουργίας στις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας.

Και σήμερα, νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνεται η δυνατότητα, με τη σημερινή μου εισήγηση υπέρ του παρόντος νομοσχεδίου, να συμμετάσχω στην ουσιαστική ενδυνάμωση και υποστήριξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και όλου του εθελοντικού κινήματος της χώρας, ώστε αυτό να γίνει πιο ισχυρό, πιο οργανωμένο και να συνεχίσει να προσφέρει με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στο κοινωνικό σύνολο, ειδικά, αν λάβουμε υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία,  ο εθελοντισμός στην Ελλάδα δίνει σταθερά ένα ιδιαίτερα δυναμικό παρών, μέσα από την προσφορά στους ευπαθέστερους συμπολίτες μας.

Με το νομοσχέδιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών επιχειρεί για πρώτη φορά την ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις εθελοντικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις   που λειτουργούν στην Ελλάδα και στην εθελοντική απασχόληση εντός και εκτός της χώρας, προκειμένου να δώσει λύση σε χρόνιες παθογένειες που αμαυρώνουν την εικόνα του εθελοντικού κινήματος, να δημιουργήσει ένα ασφαλές και ανεξάρτητο περιβάλλον ανάπτυξης αξιόπιστων Οργανώσεων και να ενισχύσει εντέλει, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς και ειδικά στους φορείς του εθελοντισμού.

Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, ρυθμίζονται θέματα καταχώρησης, εγγραφής και χρηματοδότησης των εθελοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η χρηστή διαχείριση και η λογοδοσία αυτών.

Συγκεκριμένα δημιουργούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών δύο δημόσιες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: Η Δημόσια Βάση Δεδομένων για την ελεύθερη καταχώριση όλων των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και το Ειδικό Μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι οργανώσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαφάνειας και λογοδοσίας. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται επιτέλους το αναγκαίο «νοικοκύρεμα» των εννέα διαφορετικών μητρώων που αυτή τη στιγμή διατηρούνται σε διαφορετικά υπουργεία και παραμένουν ασύνδετα μεταξύ τους, δυσχεραίνοντας έτσι τις διαδικασίες συντονισμού και ελέγχου των οργανώσεων.

Την ευθύνη για τη διαχείριση και διασύνδεση μεταξύ των βάσεων αυτών, θα έχει η νέα Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία προβλέπεται να συσταθεί με στόχο τον έλεγχο της ορθής οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανώσεων της Κοινωνίας  των Πολιτών.

Παράλληλα, ορίζεται η δυνατότητα κρατικής χρηματοδότησης των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ύψους έως 50.000€ για τους εγγεγραμμένους στη Δημόσια Βάση και απεριόριστου ποσού για τους εγγεγραμμένους στο Ειδικό Μητρώο, ενώ καθορίζονται οι υποχρεώσεις των Οργανώσεων για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και οι κυρώσεις που επιφέρει η μη τήρηση αυτών, που είναι η διαγραφή από το Ειδικό Μητρώο και η διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης.

Επιπλέον, θεσπίζονται φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών, ενώ ενισχύεται το εθελοντικό κίνημα, αφού προβλέπεται η δυνατότητα σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες κ.λπ. να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντικούς φορείς, χωρίς αμοιβή

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό κομμάτι που αγγίζει το παρόν νομοσχέδιο, έχει να κάνει με την προάσπιση των δικαιωμάτων των χιλιάδων εθελοντών της χώρας μας. Μέσα από τις διατάξεις του, κατοχυρώνονται νομοθετικά η εθελοντική απασχόληση σε κοινωφελείς οργανώσεις, το νομικό καθεστώς των εθελοντών και η ασφαλιστική τους κάλυψη.

Δεδομένου ότι, η συμμετοχή σε μια εθελοντική δραστηριότητα, ενέχει τον κίνδυνο επιβολής προστίμων από την Επιθεώρηση Εργασίας, το νομοσχέδιο προβλέπει την προστασία των εθελοντών και των εθελοντικών οργανώσεων, με την χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΕΡΓΑΝΗ» για την εγγραφή και αναγγελία των εθελοντών, για όσο διάστημα απασχολούνται εθελοντικά. Παράλληλα, προβλέπεται η κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών και νοσοκομειακών δαπανών τους, καθώς και εξόδων που απορρέουν από την εθελοντική απασχόλησή τους.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Είναι εμφανές ότι με το παρόν σχέδιο νόμου και μετά τον Ν.4662/20 «Εθνικός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων – αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας», ολοκληρώνεται η προσπάθεια στη χώρα μας, ώστε να διαμορφωθεί ένα σαφές, ένα δομημένο ρυθμιστικό πλαίσιο στις σχέσεις κράτους – κοινωνίας πολιτών.

 

Μια πρωτοβουλία απολύτως αναγκαία για να ξεκαθαρίσει το ασαφές τοπίο που επικρατεί μέχρι σήμερα, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών και τελικά να επιτευχθεί ο αρχικός τους στόχος προς όφελος της Πατρίδας μας και των ανθρώπων της ».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

2 Δεκεμβρίου 2023