Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Χαλκιδέων

Δείτε αναλυτικά τα τμήματα

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

O Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χαλκιδέων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
   ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων 25  

Χ

 

 

2 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 Χ

 

 
3 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25 Χ  
4 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25 X  
5 Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα/ e-επιχειρείν 25 X  
6 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25 X  
7 Αγγλικά για τον χώρο εργασίας 25 X  
8 Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 25 X  
9 Αγγλικά για τον Τουρισμό 25 X  
10 Τοπική Ιστορία 25 X  
11 Ρώσικα για τον Τουρισμό 25 X  
12 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25 X  
13 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 X  
14 Βασικά Ιταλικά Α1 25 X  
15 Βασικά Γερμανικά Α1 25 X  
16 Βασικά Γαλλικά Α1 25 X  

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :  22210 85555 & 22213 51150 & 6953095951

Ταχ. Διεύθυνση: Αβάντων 50, Χαλκίδα & Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

Email: theofaniskspanos@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.            

O Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χαλκιδέων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
   ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων 25  

Χ

 

 

2 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 Χ

 

 
3 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25 Χ  
4 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25 X  
5 Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα/ e-επιχειρείν 25 X  
6 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25 X  
7 Αγγλικά για τον χώρο εργασίας 25 X  
8 Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 25 X  
9 Αγγλικά για τον Τουρισμό 25 X  
10 Τοπική Ιστορία 25 X  
11 Ρώσικα για τον Τουρισμό 25 X  
12 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25 X  
13 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 X  
14 Βασικά Ιταλικά Α1 25 X  
15 Βασικά Γερμανικά Α1 25 X  
16 Βασικά Γαλλικά Α1 25 X  

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :  22210 85555 & 22213 51150 & 6953095951

Ταχ. Διεύθυνση: Αβάντων 50, Χαλκίδα & Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

Email: theofaniskspanos@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.            

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ