Ξεκινάει η μελέτη για το έργο «Ανάπλαση Παραλίας Κοινότητας Ανθηδόνος»

Ποσού 19.964 ευρώ με Φ.Π.Α.

17 Δεκεμβρίου 2021

του/της Θεοφανία Μίγκου

Υπεγράφη την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας για «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να εκπονηθεί Οριστική Μελέτη για την Ανάπλαση της Παραλίας Κοινότητας Ανθηδόνος», από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και την ανάδοχο εταιρεία.

Η ανωτέρω σύμβαση, συμβατικού ποσού 19.964 ευρώ με Φ.Π.Α., περιλαμβάνει την εκπόνηση:

  • Τοπογραφικής Αποτύπωσης
  • Αρχιτεκτονικής Μελέτης
  • Σχεδίων κατασκευαστικών λεπτομερειών

Η συνολική διάρκεια παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε δύο μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

29 Μαΐου 2023