Ζεμπίλης: Μια ανάσα πριν τη δημοπράτηση η παράκαμψη Χαλκίδας-Ψαχνών

Ειδικότερα, η Δ.Ο.Υ. προχώρησε στην διαδικασία ανάθεσης τριών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας-Ψαχνών», συνολικού προϋπολογισμού 512.120,00€ ευρώ

10 Δεκεμβρίου 2021

του/της Θεοφανία Μίγκου

Στην τελική ευθεία είναι η έναρξη του διαγωνισμού για το ζωτικής σημασίας έργο της «Παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών». Οι κατεπείγουσες διαδικασίες ανάθεσης για Τεχνικούς Συμβούλους που θα ωριμάσουν τις μελέτες ολοκληρώθηκαν και πλέον είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει η υλοποίηση.

Συγκεκριμένα, μετά την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, που προηγήθηκε, λόγω αποκλεισμού όλων των φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα αυτή να καταστεί άγονη, η προϊστάμενη αρχή (Διεύθυνση Οδικών Υποδομών) προχώρησε άμεσα σε νέα διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, με το σύστημα της διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα, η Δ.Ο.Υ. προχώρησε στην διαδικασία ανάθεσης τριών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας-Ψαχνών», συνολικού προϋπολογισμού 512.120,00€ ευρώ, ήτοι: Α) «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση των συγκοινωνιακών μελετών του τμήματος «Νέα Λάμψακος – Ψαχνά» του έργου: «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», προϋπολογισμού 172.360,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Β) «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13), στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση των τοπογραφικών, στατικών, υδραυλικών και Η/Μ μελετών καθώς και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του τμήματος “Νέα Λάμψακος – Ψαχνά” του έργου «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», προϋπολογισμού 172.360,00€ Γ) «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στην ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», η οποία αφορά στην εκπόνηση συμπληρωματικών Ερευνών & Μελετών και στην ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης», προϋπολογισµού 167.400,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%).

Ήδη, με την από 1/12/2021 αρ.πρωτ.: 345015 Απόφαση, η πρώτη σύμβαση ανατέθηκε στη «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.», επειδή υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 136.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ενώ με την αρ.πρωτ.: 345179/2-12-2021 Απόφαση, η δεύτερη σύμβαση ανατέθηκε στην «A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.»,  επειδή υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 137.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να δρομολογηθεί στις αρχές του 2022, ενώ η περίοδος κατασκευής εκτιμάται πως θα διαρκέσει περίπου 4 έτη και το αργότερο έως τις αρχές του 2027 το έργο θα παραδοθεί.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών» έφτανε τα 200 εκατ. ευρώ. Ωστόσο μετά από τα αποτελέσματα της μελέτης Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους (ΑΚΟ) και σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων των Jaspers, προκειμένου να πληροί το εν λόγω έργο τις προϋποθέσεις ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ, κρίθηκε αναγκαία η μείωση του προϋπολογισμού τουλάχιστον κατά 25%.

Μετά από σχετική διερεύνηση των εναλλακτικών επιλογών, ως προσφορότερη λύση κρίθηκε η κατασκευή του συνόλου των έργων με διατομή σε Α’ Φάση δίιχνης αρτηρίας σε όλο το μήκος και πρόβλεψη τετράιχνης (κατασκευή των κόμβων και των παραπλεύρων οδών στην τελική τους μορφή και θέση και των άνω διαβάσεων στις κανονικές τους διαστάσεις). Με αυτόν τον σχεδιασμό, ο προϋπολογισμός του εκτιμάται στα 140 εκατ. Ευρώ και ανοίγει πλέον ο δρόμος της ένταξης του στο ΕΣΠΑ και στην υλοποίησή του.

Ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη των διαδικασιών, όπως ακριβώς κάνει από την πρώτη στιγμή μέσω της υποβολής ερωτήσεων στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή και συχνών επαφών με τα στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου που έχει αναλάβει την εποπτεία του έργου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

27 Σεπτεμβρίου 2023