Ερώτηση του ΚΙΝΑΛ για την ανάθεση μελετών για τα ΕΑΣ

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Κατατέθηκε χτες Ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής -ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κ. Ιλχάν Αχμέτ, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, κ. Γιώργο Φραγγίδη, κ. Κώστα Σκανδαλίδη και κα Τόνια Αντωνίου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Ανάθεση μελετών για τα ΕΑΣ», προς τους Υπουργούς Επικρατείας, κ. Άκη Σκέρτσο, Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ:

Προκαλεί τουλάχιστον απορία η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, ως μετόχου των ΕΑΣ, να αναζητά, μέσω απευθείας αναθέσεων για σύνταξη μελετών και παροχή υπηρεσιών, από τρίτους τις εργασίες-υπηρεσίες που υποχρεούται να προσφέρει η διοίκηση της εταιρίας.

Δεδομένου ότι, το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και έχει άμεση σχέση με τη διαφανή λειτουργία των ΕΑΣ και υπαγορεύει τη στήριξη και την εξυγίανσή τους, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και τις πραγματικές προθέσεις για το μέλλον της εταιρίας μέσω κατάθεσης σχετικής ερώτησης.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

Το Υπουργείο Οικονομικών, υπεύθυνο για τη λειτουργία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προβεί σε απευθείας ανάθεση για μελέτες και παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων που αφορούν στην εταιρία. Συγκεκριμένα:

 1. Μελέτη αξιολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου στον Υμηττό.
 2. Παροχή υπηρεσιών monitoring officer και πιο συγκεκριμένα «παροχή έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εργασίες του «monitoring officer» θα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τα ακόλουθα:

                   α.      Επισκόπηση και αναφορά προς το Υπουργείο Οικονομικών των κυριότερων σημείων από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αντίστοιχων Επιτροπών.

                   β.      Επισκόπηση και καταγραφή των προς υπογραφή συμβάσεων. Αυτό θα περιλαμβάνει σύνοψη των βασικών όρων των συμβάσεων (αντικείμενο, διάρκεια, οικονομική όροι κλπ), αξιολόγηση εάν το αντικείμενο της σύμβασης είναι συναφές με τη δραστηριότητα της εταιρείας και έλεγχος για το αν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες ανάθεσης της εταιρείας.

                   γ.      Αναφορά σχετικά με τις ταμειακές κινήσεις. Αναφορά των πληρωμών πάνω από συγκεκριμένο όριο (το οποίο θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών). Για την αναφορά των πληρωμών, θα διενεργείται συμφωνία με το αντίστοιχο τιμολόγιο/συμφωνητικό.

                   δ.      Ανάλυση των ταμειακών συναλλαγών (εισπράξεις και πληρωμές) ανά κατηγορία (προμηθευτές, εργαζόμενοι, δημόσιο κλπ) σε μηνιαία βάση. Για πληρωμές άνω συγκεκριμένου ορίου, θα διενεργείται συμφωνία με τα αντίστοιχα τραπεζικά extrait. – Συμφωνία του υπολοίπου του εκάστοτε μήνα με τραπεζικά extrait.

                   ε.       Καταγραφή της παραγωγικής δραστηριότητας (αγορές πρώτων υλών, παραχθείσες ποσότητες κλπ). Το παραδοτέο (έκθεση) θα ολοκληρωθεί εντός τριών εβδομάδων από το τέλος του τριμήνου. Το τρίμηνο αναφοράς ξεκινά από την ημερομηνία ανάθεσης. Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

                            –       Συνοπτικά πρακτικά με τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στα όργανα διοίκησης και τις αποφάσεις επ’ αυτών. Αναλυτική καταγραφή των συμβάσεων που εγκρίθηκαν και κατά πόσο ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία ανάθεσης.

                            –       Ανάλυση και συμφωνίες των πληρωμών με τιμολόγια του ποσού αναφοράς.

                            –       Σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα.

 1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τριμηνιαίο ταμειακό πρόγραμμα της εταιρίας.
 2. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του οικοπέδου στο οποίο λειτουργεί το εργοστάσιο της εταιρίας στον Υμηττό.

Δεδομένου ότι, οι εργασίες των προαναφερόμενων στις παραγράφους 1, 2 και 3 εντάσσονται στο στενό πλαίσιο των υποχρεώσεων της εκάστοτε διοίκησης της εταιρίας και στην περίπτωση των ΕΑΣ η τωρινή διοίκηση συνεπικουρείται από τον εσωτερικό ελεγκτή και από ιδιωτική εταιρία προσφοράς οικονομικών υπηρεσιών, προκαλεί τουλάχιστον απορία η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, ως μετόχου των ΕΑΣ, να αναζητά από τρίτους τις εργασίες-υπηρεσίες που υποχρεούται να προσφέρει η διοίκηση της εταιρίας.

Δεδομένου ότι, το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και έχει άμεση σχέση με τη διαφανή λειτουργία των ΕΑΣ και υπαγορεύει τη στήριξη και την εξυγίανσή τους.

 

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

 1. Με ποια λογική το Υπουργείο Οικονομικών αναθέτει εργασιακές συμβάσεις για έλεγχο στοιχείων των ΕΑΣ; Θεωρεί ότι η σημερινή διοίκηση δεν εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της για ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του μετόχου;
 2. Αν η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα είναι θετική, τότε προφανώς ο μέτοχος της εταιρίας δεν ασκεί τα δικαιώματά του για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρίας. Αν είναι αρνητική, τότε γιατί ανατίθενται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες με απευθείας ανάθεση;
 3. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει διαπιστώσει ατέλειες, λάθη, αταξίες στη διαχείριση των ΕΑΣ; Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν προβαίνει στις συγκεκριμένες υπηρεσίες για διερεύνηση των προαναφερόμενων στοιχείων της εταιρείας με τα δικά του «εργαλεία»;
 4. Δεδομένου ότι οι αιτηθείσες υπηρεσίες των παραγράφων 2 και 3 αποτελούν μια ενιαία ενότητα, η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να τις διαχωρίσει σε δύο διαφορετικές διακηρύξεις δεν αποτελεί παραβίαση του ορίου των 30.000 ευρώ που έχει θέσει ο νομοθέτης για τον τρόπο ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων;
 5. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου του Υμηττού σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 1 ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα οδηγηθούν στο scrap μηχανήματα γραμμών παραγωγής πυρομαχικών για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για νέες μελλοντικά παραγγελίες ή το κυριότερο κρίνεται αναγκαία η διατήρησή τους σε παραγωγική εφεδρεία;
 6. Αναμένοντας επιτέλους συγκεκριμένες απαντήσεις για τη μετεγκατάσταση του Υμηττού μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει μια πειστική εξήγηση γιατί αποφεύγει την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδίου για τα ΕΑΣ, όπως εξ άλλου προτείνει και η μελέτη μετεγκατάστασης της Deloitte;

 

Κατατέθηκε χτες Ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής -ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κ. Ιλχάν Αχμέτ, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, κ. Γιώργο Φραγγίδη, κ. Κώστα Σκανδαλίδη και κα Τόνια Αντωνίου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Ανάθεση μελετών για τα ΕΑΣ», προς τους Υπουργούς Επικρατείας, κ. Άκη Σκέρτσο, Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ:

Προκαλεί τουλάχιστον απορία η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, ως μετόχου των ΕΑΣ, να αναζητά, μέσω απευθείας αναθέσεων για σύνταξη μελετών και παροχή υπηρεσιών, από τρίτους τις εργασίες-υπηρεσίες που υποχρεούται να προσφέρει η διοίκηση της εταιρίας.

Δεδομένου ότι, το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και έχει άμεση σχέση με τη διαφανή λειτουργία των ΕΑΣ και υπαγορεύει τη στήριξη και την εξυγίανσή τους, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και τις πραγματικές προθέσεις για το μέλλον της εταιρίας μέσω κατάθεσης σχετικής ερώτησης.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

Το Υπουργείο Οικονομικών, υπεύθυνο για τη λειτουργία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προβεί σε απευθείας ανάθεση για μελέτες και παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων που αφορούν στην εταιρία. Συγκεκριμένα:

 1. Μελέτη αξιολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου στον Υμηττό.
 2. Παροχή υπηρεσιών monitoring officer και πιο συγκεκριμένα «παροχή έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εργασίες του «monitoring officer» θα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τα ακόλουθα:

                   α.      Επισκόπηση και αναφορά προς το Υπουργείο Οικονομικών των κυριότερων σημείων από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αντίστοιχων Επιτροπών.

                   β.      Επισκόπηση και καταγραφή των προς υπογραφή συμβάσεων. Αυτό θα περιλαμβάνει σύνοψη των βασικών όρων των συμβάσεων (αντικείμενο, διάρκεια, οικονομική όροι κλπ), αξιολόγηση εάν το αντικείμενο της σύμβασης είναι συναφές με τη δραστηριότητα της εταιρείας και έλεγχος για το αν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες ανάθεσης της εταιρείας.

                   γ.      Αναφορά σχετικά με τις ταμειακές κινήσεις. Αναφορά των πληρωμών πάνω από συγκεκριμένο όριο (το οποίο θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών). Για την αναφορά των πληρωμών, θα διενεργείται συμφωνία με το αντίστοιχο τιμολόγιο/συμφωνητικό.

                   δ.      Ανάλυση των ταμειακών συναλλαγών (εισπράξεις και πληρωμές) ανά κατηγορία (προμηθευτές, εργαζόμενοι, δημόσιο κλπ) σε μηνιαία βάση. Για πληρωμές άνω συγκεκριμένου ορίου, θα διενεργείται συμφωνία με τα αντίστοιχα τραπεζικά extrait. – Συμφωνία του υπολοίπου του εκάστοτε μήνα με τραπεζικά extrait.

                   ε.       Καταγραφή της παραγωγικής δραστηριότητας (αγορές πρώτων υλών, παραχθείσες ποσότητες κλπ). Το παραδοτέο (έκθεση) θα ολοκληρωθεί εντός τριών εβδομάδων από το τέλος του τριμήνου. Το τρίμηνο αναφοράς ξεκινά από την ημερομηνία ανάθεσης. Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

                            –       Συνοπτικά πρακτικά με τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στα όργανα διοίκησης και τις αποφάσεις επ’ αυτών. Αναλυτική καταγραφή των συμβάσεων που εγκρίθηκαν και κατά πόσο ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία ανάθεσης.

                            –       Ανάλυση και συμφωνίες των πληρωμών με τιμολόγια του ποσού αναφοράς.

                            –       Σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα.

 1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τριμηνιαίο ταμειακό πρόγραμμα της εταιρίας.
 2. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του οικοπέδου στο οποίο λειτουργεί το εργοστάσιο της εταιρίας στον Υμηττό.

Δεδομένου ότι, οι εργασίες των προαναφερόμενων στις παραγράφους 1, 2 και 3 εντάσσονται στο στενό πλαίσιο των υποχρεώσεων της εκάστοτε διοίκησης της εταιρίας και στην περίπτωση των ΕΑΣ η τωρινή διοίκηση συνεπικουρείται από τον εσωτερικό ελεγκτή και από ιδιωτική εταιρία προσφοράς οικονομικών υπηρεσιών, προκαλεί τουλάχιστον απορία η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, ως μετόχου των ΕΑΣ, να αναζητά από τρίτους τις εργασίες-υπηρεσίες που υποχρεούται να προσφέρει η διοίκηση της εταιρίας.

Δεδομένου ότι, το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και έχει άμεση σχέση με τη διαφανή λειτουργία των ΕΑΣ και υπαγορεύει τη στήριξη και την εξυγίανσή τους.

 

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

 1. Με ποια λογική το Υπουργείο Οικονομικών αναθέτει εργασιακές συμβάσεις για έλεγχο στοιχείων των ΕΑΣ; Θεωρεί ότι η σημερινή διοίκηση δεν εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της για ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του μετόχου;
 2. Αν η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα είναι θετική, τότε προφανώς ο μέτοχος της εταιρίας δεν ασκεί τα δικαιώματά του για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρίας. Αν είναι αρνητική, τότε γιατί ανατίθενται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες με απευθείας ανάθεση;
 3. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει διαπιστώσει ατέλειες, λάθη, αταξίες στη διαχείριση των ΕΑΣ; Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν προβαίνει στις συγκεκριμένες υπηρεσίες για διερεύνηση των προαναφερόμενων στοιχείων της εταιρείας με τα δικά του «εργαλεία»;
 4. Δεδομένου ότι οι αιτηθείσες υπηρεσίες των παραγράφων 2 και 3 αποτελούν μια ενιαία ενότητα, η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να τις διαχωρίσει σε δύο διαφορετικές διακηρύξεις δεν αποτελεί παραβίαση του ορίου των 30.000 ευρώ που έχει θέσει ο νομοθέτης για τον τρόπο ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων;
 5. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου του Υμηττού σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 1 ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα οδηγηθούν στο scrap μηχανήματα γραμμών παραγωγής πυρομαχικών για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για νέες μελλοντικά παραγγελίες ή το κυριότερο κρίνεται αναγκαία η διατήρησή τους σε παραγωγική εφεδρεία;
 6. Αναμένοντας επιτέλους συγκεκριμένες απαντήσεις για τη μετεγκατάσταση του Υμηττού μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει μια πειστική εξήγηση γιατί αποφεύγει την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδίου για τα ΕΑΣ, όπως εξ άλλου προτείνει και η μελέτη μετεγκατάστασης της Deloitte;

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ