,

Γ. Οικονόμου: Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι πυλώνες ανάπτυξης για τη Φθιώτιδα

Με μεγάλη επιτυχία διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Δομοκό η εκδήλωση «Χρηματοδοτικά εργαλεία για μια Βιώσιμη Ύπαιθρο. Η συμβολή του LEADER/CLLD στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές» στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για […]

16 Ιουλίου 2022

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Με μεγάλη επιτυχία διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Δομοκό η εκδήλωση «Χρηματοδοτικά εργαλεία για μια Βιώσιμη Ύπαιθρο. Η συμβολή του LEADER/CLLD στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές» στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και τη συμβολή του στις πολιτικές συνοχής του αγροτικού χώρου, τη συμβολή του LEADER στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές καθώς και για τις προοπτικές των τοπικών προγραμμάτων LEADER στη νέα προγραμματική περίοδο.

Ο πρωτογενής τομέας  μπορεί και πρέπει να είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Η περιοχή του Δομοκού και όλος ο Νομός Φθιώτιδας έχουν συνδέσει την ανάπτυξη και την ευημερία τους με τον πρωτογενή τομέα. Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες οικονομίας και ανάπτυξης για την περιοχή μας. Είναι παράμετρος κοινωνικής συνοχής, αντανακλά τη ζωντάνια της επαρχίας μας, αλλά και αποτελεί και την απαραίτητη βάση ανάπτυξης και προόδου μιας ολόκληρης αλυσίδας επαγγελμάτων και υπηρεσιών. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιλαμβάνεται στο σύνολο της τον κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο που μπορεί και διαδραματίζει ο πρωτογενής τομέας και με συντεταγμένο σχέδιο έχει βάλει την Ελλάδα σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης.

Ενδεικτικά στη #Φθιώτιδα υλοποιούνται και δρομολογούνται τα εξής έργα:

? Φράγμα στο Μπουγάζι: Αποτελεί την κορωνίδα της προσπάθειας μας για τα εγγειοβελτιωτικά έργα στην περιοχή και είναι το πρώτο έργο που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ στη Φθιώτιδα με πόρους μάλιστα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Eκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 1.000 αγρότες της ευρύτερης περιοχής. Η εκτιμώμενη αρδευόμενη έκταση υπολογίζεται στα 10.000 στρέμματα, ενώ το συνολικό κόστος της κατασκευής ανέρχεται στο ποσό των 26.397.000 ευρώ.

?Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας: Μεταφέρθηκε ως ανειλημμένη υποχρέωση από το ΠΑΑ 2007-2013. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της Ανατολικής Βίστριζας συμπεριλαμβανομένων και όλων των συνοδών έργων. Η συνολική έκταση της περιμέτρου του έργου είναι 28.500 στρέμματα ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι 23.090 στρέμματα. Μετά την κατασκευή των έργων θα εφαρμοστεί αναδασμός ιδιοκτησιών. Με βάση, δε, την τελευταία χορηγηθείσα παράταση εργασιών, το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2023.

?Αρδευτικό Έργο Ηράκλειας: Εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2014- 2020 με προϋπολογισμό 5.032.000 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός δημοπράτησης διεξήχθη το Μάρτιο του 2021 και η σύμβαση υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2022.

? Αρδευτικό Ανθήλης και Ροδίτσας: Η μελέτη με αντικείμενο την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και των τευχών δημοπράτησης που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του έργου της υπογειοποίησης υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων στις περιοχές Ανθήλης και Ροδίτσας, συνολικής έκτασης περίπου 38.000 στρεμμάτων, καθώς και της αναβάθμισης του υφιστάμενου αποστραγγιστικού δικτύου, δημοπρατήθηκε, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και βαθμολόγησε την Τεχνική Προσφορά των Οικονομικών Φορέων, εξέδωσε το σχετικό Πρακτικό και αναμένεται η έγκρισή του.

?Σχέδια Βελτίωσης (Υπομέτρο 4.1) στη Φθιώτιδα: Οι εγκρίσεις αφορούν 475 δικαιούχους και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 22 εκ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές σχεδίων βελτίωσης αφορούν 418 δικαιούχους και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 12,5 εκ. ευρώ. Οι πληρωμές των σχεδίων βελτίωσης δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Ταυτόχρονα, η νέα πρόσκληση αναμένεται εντός του Φθινοπώρου.

? Νέοι Γεωργοί (Υπομέτρο 6.1): Ένα πρόγραμμα εμβληματικό, που εργαστήκαμε σκληρά στο ΥΠΑΑΤ για να το εκσυγχρονίσουμε και κυρίως για να βάλουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα απαντούσαν στις όποιες παθογένειες, στην πρόσκληση που έκλεισε τον Δεκέμβριο, υποβλήθηκαν 1.069 αιτήσεις με αιτούμενο ποσό τα 39,99 εκατ. ευρώ. Οι 472 έχουν υποβληθεί στην Φθιώτιδας και οι δικαιούχοι είναι 409. Εκτιμάται ότι θα έχουμε εντάξεις εντός του Ιουλίου.

?Πρόγραμμα LEADER: Μπήκε στις ζωές μας το 1991 σηματοδοτώντας την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω του LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη “διαδρομή”, που θέλουν να ακολουθήσουν.

?ΟΤΔ – Αναπτυξιακή Φθιώτιδας: Έκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας περιλαμβάνει και την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 έχει συνολική εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη αρχικά 6.150.000,00 ευρώ, και στην συνέχεια μετά τις υπερδεσμεύσεις ανέρχεται στο ποσό των 6.638.726,98 ευρώ. Αντίστοιχα, η ΟΤΔ – Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της περιοχής Παρνασσού – Οίτης είχε αρχική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 3.950.000, ενώ το συνολικό κόστος μαζί με την ιδιωτική πρωτοβουλία ανέρχεται στα 5.346.290 ευρώ.

Ειδικά, όσον αφορά στα έργα που δρομολογούνται και υλοποιούνται στην περιοχή του Δομοκού:

?Kολεκτίβες στο Νέο Μοναστήρι: Είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Απομένει, δηλαδή, η διάθεση εκτάσεων για τις οποίες μέχρι τώρα δεν είχε γίνει ποτέ διανομή. Αυτό θα γίνει με την τροποποίηση του Νόμου 4061/2012, ώστε να είναι δυνατόν να διανεμηθούν εκτάσεις που ουδέποτε είχαν συμπεριληφθεί μέχρι τώρα στη διανομή. Μέχρι τώρα διανέμονται περί τα 530 στρέμματα, ενώ μετά την τροποποίηση θα διανεμηθούν άλλα 2000.

? Αρδευτικό Κλειστών Δικτύων Σμοκόβου: Βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής μελέτης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Απομένει η παράδοση οριστικής μελέτης και στη συνέχεια η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Θα γίνουν προσπάθειες ένταξης σε οποιοδήποτε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Ο ανάδοχος έχει υπογράψει τη σύμβαση από τον Ιούλιο του 2021. Η οριστική μελέτη βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο ουσιαστικά, έχοντας συμπεριλάβει ακόμη 6000 στρέμματα για την Π.Ε. Φθιώτιδας, φθάνοντας την ωφελούμενη έκταση σε περίπου 80.000 στρέμματα. Δεδομένου του κόστους της ενέργειας, θα αποφέρει πολύ μεγάλο όφελος σε ό,τι αφορά στο κόστος παραγωγής όλων των καλλιεργητών της Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας του Δήμου Δομοκού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

26 Μαρτίου 2023