7 Φεβρουαρίου 2023

Έξι οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την εκλογή νέου Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Η εκλογική διαδικασία ήταν ηλεκτρονική και ξεκίνησε στις 9 το πρωί ενώ ολοκληρώθηκε στις 5 το απόγευμα. Οι υποψήφιοι για εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΠΘ ήταν 12 και από την σημερινή εκλογή προέκυψαν οι έξι, που θα συνεχίσουν στη διαδικασία για την εκλογή του Πρύτανη.

Οι έξι που εκλέγονται και διεκδικούν τη θέση του Πρύτανη:

Ανδρέου Γεωργία του Δημητρίου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θεοδωράκης Ιωάννης του Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δαναλάτος Νικόλαος του Γερασίμου, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μπάγκος Παντελεήμονας του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μπιλλίνης Χαράλαμπος του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μυστακίδης Ευριπίδης του Σωτηρίου, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εκτός διαδικασίας έμειναν οι :

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του Ευσταθίου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βελισσαρίου Ευστάθιος του Σταύρου, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γκόβαρης Χρήστος του Σωτηρίου, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαμούρης Ζήσης του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παπαδόπουλος Ιωάννης του Ιορδάνη, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σταμούλης Γεώργιος του Ιωάννη, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οι έξι που προέκυψαν από τις εκλογές θα πρέπει να συσκεφθούν και να αποφασίσουν με πλειοψηφία ποιους πέντε από τους 22, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ως εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκηση θα προτείνουν για να ενταχθούν στο Συμβούλιο .

Οι έξι -εσωτερικά μέλη- και οι πέντε- εξωτερικά μέλη- μόλις εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ, που υπολογίζεται στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νέος Πρύτανης του ΠΘ, αφού πρώτα όσοι από τους έξι- εσωτερικά μέλη- ανοίξουν τα χαρτιά τους, εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη και παρουσιάσουν το σχέδιο τους για ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως και την λίστα με τους Αντιπρυτάνεις που προτείνουν. Σημειώνεται ότι στις θέσεις των Αντιπρυτάνεων μπορούν να είναι μόνο ακαδημαϊκοί του ΠΘ. Με ισχυρή πλειοψηφία πάλι, οι έντεκα θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νέος Πρύτανης.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως υποψηφιότητα για Πρύτανης μπορεί να εκδηλώσει μόνο κάποιος από τους έξι ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και όχι κάποιο από τα εξωτερικά μέλη, τα οποία θα βρίσκονται μόνο στο Συμβούλιο Διοίκησης.

Η εκλογική διαδικασία ήταν ηλεκτρονική και ξεκίνησε στις 9 το πρωί ενώ ολοκληρώθηκε στις 5 το απόγευμα. Οι υποψήφιοι για εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΠΘ ήταν 12 και από την σημερινή εκλογή προέκυψαν οι έξι, που θα συνεχίσουν στη διαδικασία για την εκλογή του Πρύτανη.

Οι έξι που εκλέγονται και διεκδικούν τη θέση του Πρύτανη:

Ανδρέου Γεωργία του Δημητρίου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θεοδωράκης Ιωάννης του Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δαναλάτος Νικόλαος του Γερασίμου, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μπάγκος Παντελεήμονας του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μπιλλίνης Χαράλαμπος του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μυστακίδης Ευριπίδης του Σωτηρίου, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εκτός διαδικασίας έμειναν οι :

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του Ευσταθίου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βελισσαρίου Ευστάθιος του Σταύρου, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γκόβαρης Χρήστος του Σωτηρίου, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαμούρης Ζήσης του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παπαδόπουλος Ιωάννης του Ιορδάνη, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σταμούλης Γεώργιος του Ιωάννη, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οι έξι που προέκυψαν από τις εκλογές θα πρέπει να συσκεφθούν και να αποφασίσουν με πλειοψηφία ποιους πέντε από τους 22, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ως εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκηση θα προτείνουν για να ενταχθούν στο Συμβούλιο .

Οι έξι -εσωτερικά μέλη- και οι πέντε- εξωτερικά μέλη- μόλις εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ, που υπολογίζεται στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νέος Πρύτανης του ΠΘ, αφού πρώτα όσοι από τους έξι- εσωτερικά μέλη- ανοίξουν τα χαρτιά τους, εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη και παρουσιάσουν το σχέδιο τους για ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως και την λίστα με τους Αντιπρυτάνεις που προτείνουν. Σημειώνεται ότι στις θέσεις των Αντιπρυτάνεων μπορούν να είναι μόνο ακαδημαϊκοί του ΠΘ. Με ισχυρή πλειοψηφία πάλι, οι έντεκα θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νέος Πρύτανης.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως υποψηφιότητα για Πρύτανης μπορεί να εκδηλώσει μόνο κάποιος από τους έξι ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και όχι κάποιο από τα εξωτερικά μέλη, τα οποία θα βρίσκονται μόνο στο Συμβούλιο Διοίκησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ