Μ. Χατζηγιαννάκης: Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπ. Περιβάλλοντος για τους παλαιούς σταθμούς ΑΠΕ;

Ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα οι παλαιές μονάδες ΑΠΕ των οποίων είτε οι συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης αναμένεται να λήξουν τα επόμενα χρόνια είτε η τεχνολογία που χρησιμοποιούν έχει υπερβεί τον κύκλο ζωής της, οφείλουν να επαναχρησιμοποιηθούν ώστε να συνεχίσουν να συμβάλουν στην διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Συγκεκριμένα ο εγκεκριμένος ΕΣΕΚ αναφέρει στο κεφάλαιο 3.3:

Αναφορικά με τη ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού (repower), αυτή σταδιακά θα αρχίσει να αποτελεί προτεραιότητα, με την ολοκλήρωση της διάρκειας ζωής των υφιστάμενων μονάδων, καθώς θα πρέπει να διατηρηθεί η αξιοποίηση του εν λόγω δυναμικού ΑΠΕ στις συγκεκριμένες περιοχές, λαμβάνοντας όμως υπόψη τους νέους περιβαλλοντικούς όρους, τις υποχρεώσεις συμμετοχής στην αγορά αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης των δικτύων.

Η κυβέρνηση έχει μέχρι σήμερα προωθήσει το θεσμικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις ανανέωσης του παραγωγικού εξοπλισμού υφιστάμενων και εν λειτουργεία σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το άρθρο 48 του νόμου 4951/2022. Ωστόσο, παραμένει απροσδιόριστο το ποιες είναι οι προθέσεις της για υφιστάμενες μονάδες π.χ. φωτοβολταϊκών πάρκων που σύντομα θα αρχίσουν να ωριμάζουν/ολοκληρώνουν τα συμβόλαια τους. Μοναδική εν ενεργεία διάταξη που να προσδιορίζει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επέκταση της διάρκειας ζωής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι το άρθρο 18, της ΥΑ «Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» σύμφωνα με το οποίο οι παλιοί σταθμοί μπορούν να αιτούνται την 5ετή παράταση των συμβάσεων τους στο βαθμό που συνεχίζουν να παράγουν έως και πάνω από το 70% της δυναμικότητας τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα εν λόγω πάρκα είχαν αδειοδοτηθεί με τιμές αποζημίωσης, σύμφωνα με την τότε ασκούμενη ευρωπαϊκή πολιτική, πολύ πάνω από τις σημερινές τιμές που εξασφαλίζουν οι νέοι σταθμοί ΑΠΕ που συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες που θεσμοθετήθηκαν με τον νόμο 4414/2016.
Λαμβάνοντας υπόψιν την σημασία διατήρησης του παραγωγικού δυναμικού των ΑΠΕ ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει ο ΕΣΕΚ στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και την αναγκαιότητα, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, το συνολικό κόστος της ενέργειας από ΑΠΕ για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας να βαίνει μειούμενο με το πέρασμα του χρόνου,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης αναφορικά με την ριζική ανανέωση εξοπλισμού στους σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;
Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση της ζωής σταθμών ΑΠΕ των οποίων η σύμβαση αγοραπωλησίας αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια;

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα οι παλαιές μονάδες ΑΠΕ των οποίων είτε οι συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης αναμένεται να λήξουν τα επόμενα χρόνια είτε η τεχνολογία που χρησιμοποιούν έχει υπερβεί τον κύκλο ζωής της, οφείλουν να επαναχρησιμοποιηθούν ώστε να συνεχίσουν να συμβάλουν στην διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Συγκεκριμένα ο εγκεκριμένος ΕΣΕΚ αναφέρει στο κεφάλαιο 3.3:

Αναφορικά με τη ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού (repower), αυτή σταδιακά θα αρχίσει να αποτελεί προτεραιότητα, με την ολοκλήρωση της διάρκειας ζωής των υφιστάμενων μονάδων, καθώς θα πρέπει να διατηρηθεί η αξιοποίηση του εν λόγω δυναμικού ΑΠΕ στις συγκεκριμένες περιοχές, λαμβάνοντας όμως υπόψη τους νέους περιβαλλοντικούς όρους, τις υποχρεώσεις συμμετοχής στην αγορά αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης των δικτύων.

Η κυβέρνηση έχει μέχρι σήμερα προωθήσει το θεσμικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις ανανέωσης του παραγωγικού εξοπλισμού υφιστάμενων και εν λειτουργεία σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το άρθρο 48 του νόμου 4951/2022. Ωστόσο, παραμένει απροσδιόριστο το ποιες είναι οι προθέσεις της για υφιστάμενες μονάδες π.χ. φωτοβολταϊκών πάρκων που σύντομα θα αρχίσουν να ωριμάζουν/ολοκληρώνουν τα συμβόλαια τους. Μοναδική εν ενεργεία διάταξη που να προσδιορίζει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επέκταση της διάρκειας ζωής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι το άρθρο 18, της ΥΑ «Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» σύμφωνα με το οποίο οι παλιοί σταθμοί μπορούν να αιτούνται την 5ετή παράταση των συμβάσεων τους στο βαθμό που συνεχίζουν να παράγουν έως και πάνω από το 70% της δυναμικότητας τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα εν λόγω πάρκα είχαν αδειοδοτηθεί με τιμές αποζημίωσης, σύμφωνα με την τότε ασκούμενη ευρωπαϊκή πολιτική, πολύ πάνω από τις σημερινές τιμές που εξασφαλίζουν οι νέοι σταθμοί ΑΠΕ που συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες που θεσμοθετήθηκαν με τον νόμο 4414/2016.
Λαμβάνοντας υπόψιν την σημασία διατήρησης του παραγωγικού δυναμικού των ΑΠΕ ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει ο ΕΣΕΚ στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και την αναγκαιότητα, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, το συνολικό κόστος της ενέργειας από ΑΠΕ για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας να βαίνει μειούμενο με το πέρασμα του χρόνου,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης αναφορικά με την ριζική ανανέωση εξοπλισμού στους σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;
Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση της ζωής σταθμών ΑΠΕ των οποίων η σύμβαση αγοραπωλησίας αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ