Με 12 θέματα συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

22 Νοεμβρίου 2022

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

46η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία.

ΘΕΜΑΤΑ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα 1⁰ Σύνταξη Έκθεσης Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης οικ. Έτους 2021.
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 2⁰ Κληροδότημα « Κ. Μουστάκα » -Απευθείας εκμίσθωση υπαίθριου χώρου 57,00 Τ.Μ. στην Πλατεία Λαού- Λαμία .
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 3⁰ Ένταξη του Δήμου στην «Πλατφόρμα Δήλωσης Τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων ».
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 4⁰ «Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 641 / 15-11-2022 (Α.Δ.Α. : Ψ9ΕΧΩΛΚ-ΘΒ1) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής – αμοιβή δικηγόρου κ. Αθανασίου Δ. Μακρυγιάννη».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 5⁰ «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 642/15-11-2022 (ΑΔΑ : ΨΥ55ΩΛΚ-3Γ9) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 6⁰ «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 7⁰ Παροχή εντολής, πληρεξουσιότητας και καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου  δικηγόρου».
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Θέμα 8⁰ Έγκριση 3ου Πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κοινωνικού παντοπωλείου, Ξενώνα Φιλοξενίας», προϋπολογισμού μελέτης (150.583,57€ με Φ.Π.Α. 13%)
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 9⁰ Έγκριση 4ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 10⁰ Έγκριση 4ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού περί κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 11⁰ Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου».
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 12⁰ «Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής Λαμίας της εκδήλωσης «Γιορτή Πασπαλά».
Εισηγητής Πρόεδρος

46η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία.

ΘΕΜΑΤΑ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα 1⁰ Σύνταξη Έκθεσης Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης οικ. Έτους 2021.
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 2⁰ Κληροδότημα « Κ. Μουστάκα » -Απευθείας εκμίσθωση υπαίθριου χώρου 57,00 Τ.Μ. στην Πλατεία Λαού- Λαμία .
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 3⁰ Ένταξη του Δήμου στην «Πλατφόρμα Δήλωσης Τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων ».
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 4⁰ «Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 641 / 15-11-2022 (Α.Δ.Α. : Ψ9ΕΧΩΛΚ-ΘΒ1) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής – αμοιβή δικηγόρου κ. Αθανασίου Δ. Μακρυγιάννη».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 5⁰ «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 642/15-11-2022 (ΑΔΑ : ΨΥ55ΩΛΚ-3Γ9) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 6⁰ «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου».
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 7⁰ Παροχή εντολής, πληρεξουσιότητας και καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου  δικηγόρου».
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Θέμα 8⁰ Έγκριση 3ου Πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κοινωνικού παντοπωλείου, Ξενώνα Φιλοξενίας», προϋπολογισμού μελέτης (150.583,57€ με Φ.Π.Α. 13%)
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 9⁰ Έγκριση 4ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο»
Εισηγητής Πρόεδρος

Θέμα 10⁰ Έγκριση 4ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού περί κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 11⁰ Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου».
Εισηγητής Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 12⁰ «Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής Λαμίας της εκδήλωσης «Γιορτή Πασπαλά».
Εισηγητής Πρόεδρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ