7 Φεβρουαρίου 2023

Megaplast: «Ανάβουν» οι μηχανές της νέας μονάδας στη Θήβα

Στα 13,8 εκατ. ευρώ η επένδυση

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Εως το 2026 η Megaplast υπολογίζει ότι θα επενδύσει επιπλέον 40 εκατ. ευρώ ενώ με τις οι επενδύσεις στη νέα βιομηχανική μονάδα της Θήβας και στο εργοστάσιο της Κρήτης, καθώς επίσης σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έδρας και νέο κέντρο R&D στην Αθήνα, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου.

Έτοιμη να ξεκινήσει είναι η νέα μονάδα της Megaplast, κορυφαίου κατασκευαστή παγκοσμίως στον τομέα της εύκαμπτης συσκευασίας.
Το νέο εργοστάσιο που βρίσκεται στη Θήβα, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 61.000 τ.μ. στη θέση Μισοβούνι. Η επένδυση περιλαμβάνει την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής, τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γραμμών παραγωγής καθώς και την προμήθεια νέου εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι η επένδυση αυτή, συνολικού προϋπολογισμού 13,8 εκατ.ευρώ, υπάχθηκε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, λαμβάνοντας ενίσχυση 4,832 εκατ.ευρώ.

Στον Αναπτυξιακό και η μονάδα της Κρήτης

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επένδυση αυτή περιλαμβάνεται σε ένα συνολικό τριετές επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ , το οποίο αφορά και στο συνεχή εκσυγχρονισμό της κύριας βιομηχανικής μονάδας στην Κρήτη.

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς μπήκε στον Αναπτυξιακό επένδυση της εταιρείας η οποία αφορούσε σε επέκταση δυναμικότητας (Silage film – AirOFilm) υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής καινοτόμων μεμβρανών συσκευασίας – Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμερή του αιθυλένιου – στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, συνολικού κόστους 7,09 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση ανήλθε σε €2,481 εκατ. ευρώ.

Στόχος των επενδύσεων

Υπολογίζεται ότι έως το 2026 η Megaplast θα επενδύσει επιπλέον 40 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της, Χάρη Καββαδία, οι επενδύσεις στη νέα βιομηχανική μονάδα της Θήβας και στο εργοστάσιο της Κρήτης, καθώς επίσης σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έδρας και νέο κέντρο R&D στην Αθήνα, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου.

Προτεραιότητες

Εκτός από την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου, προτεραιότητες για τη Megaplast είναι:

 •  η ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό με έμφαση στις πωλήσεις του Fiber Film
  •    η ενίσχυση της παρουσίας της στις ΗΠΑ
  •    η διατήρηση του μικτού περιθωρίου πωλήσεων
  •    η βελτιστοποίηση και περαιτέρω αξιοποίηση των άυλων παραγωγικών συντελεστών της Εταιρείας (δικαιώματα, ευρεσιτεχνίες) και ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής (know – how)
  •    η εξασφάλιση αποθεμάτων πολυαιθυλενίου σε ανταγωνιστικές τιμές

Διψήφια ανάπτυξη

Το 2021 ο Όμιλος Megaplast έτρεξε με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ με υψηλά διψήφια ποσοστά κινήθηκε και η κερδοφορία του. Ειδικότερα ο τζίρος ανήλθε σε 44,4 εκατ. ευρώ από 35,9 εκατ. ευρώ το 2020 (+23,72%), ενώ το μικτό αποτέλεσμα άγγιξε τα 20 εκατ. ευρώ από 16,87 εκατ. ευρώ μία χρονιά πριν (+18,52%). Επίσης το EBITDA διαμορφώθηκε σε 13,7 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 42,2%, τα προ φόρων κέρδη στα 11,78 εκατ. ευρώ (+58,04%) και τα καθαρά κέρδη σε 11,07 εκατ. ευρώ, με άνοδο 69,1% σε σχέση με το 2020.

Οι διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών

Σημειώνεται ότι η εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών της τιμής του πολυαιθυλενίου (PE) ως βασικής βιομηχανοποιούμενης πρώτης ύλης. Πρόκειται για παράγωγο προϊόν του πετρελαίου (αιθυλένιο) και η τιμή του ακολουθεί την τάση τιμών του πετρελαίου. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου, όπως σημειώνεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η διοίκηση της βιομηχανίας παρακολουθεί καθημερινά την τιμή του πολυαιθυλενίου και βρίσκεται σε συνεχή διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές, προκειμένου να περιορίσει τη διακύμανση της τιμής της Α’ ύλης. Αυτό επιτυγχάνεται με ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων σε σχέση με τις παραγγελίες των πελατών. Επιπλέον, σε συμφωνίες με σημαντικούς πελάτες, έχει φροντίσει να συμπεριλάβει τη μεταβλητότητα της τιμής του πολυαιθυλενίου στον προσδιορισμό της τιμής των προϊόντων.

Μια αύξηση της τιμής του πολυαιθυλενίου 5%, ceteris paribus, επιφέρει αύξηση στο κόστος των αναλώσεων κατά περίπου €995 χιλ. ευρώ σε ετήσια βάση ή συνολικά αύξηση του βιομηχανικού κόστους παραγωγής κατά 3,71% περίπου. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον, υφίσταται ισχυρή αυξητική τάση στο κόστος των α’ υλών καθώς και στο κόστος των ναύλων για την εισαγωγή τους.

Εως το 2026 η Megaplast υπολογίζει ότι θα επενδύσει επιπλέον 40 εκατ. ευρώ ενώ με τις οι επενδύσεις στη νέα βιομηχανική μονάδα της Θήβας και στο εργοστάσιο της Κρήτης, καθώς επίσης σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έδρας και νέο κέντρο R&D στην Αθήνα, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου.

Έτοιμη να ξεκινήσει είναι η νέα μονάδα της Megaplast, κορυφαίου κατασκευαστή παγκοσμίως στον τομέα της εύκαμπτης συσκευασίας.
Το νέο εργοστάσιο που βρίσκεται στη Θήβα, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 61.000 τ.μ. στη θέση Μισοβούνι. Η επένδυση περιλαμβάνει την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής, τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γραμμών παραγωγής καθώς και την προμήθεια νέου εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι η επένδυση αυτή, συνολικού προϋπολογισμού 13,8 εκατ.ευρώ, υπάχθηκε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, λαμβάνοντας ενίσχυση 4,832 εκατ.ευρώ.

Στον Αναπτυξιακό και η μονάδα της Κρήτης

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επένδυση αυτή περιλαμβάνεται σε ένα συνολικό τριετές επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ , το οποίο αφορά και στο συνεχή εκσυγχρονισμό της κύριας βιομηχανικής μονάδας στην Κρήτη.

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς μπήκε στον Αναπτυξιακό επένδυση της εταιρείας η οποία αφορούσε σε επέκταση δυναμικότητας (Silage film – AirOFilm) υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής καινοτόμων μεμβρανών συσκευασίας – Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμερή του αιθυλένιου – στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, συνολικού κόστους 7,09 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση ανήλθε σε €2,481 εκατ. ευρώ.

Στόχος των επενδύσεων

Υπολογίζεται ότι έως το 2026 η Megaplast θα επενδύσει επιπλέον 40 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της, Χάρη Καββαδία, οι επενδύσεις στη νέα βιομηχανική μονάδα της Θήβας και στο εργοστάσιο της Κρήτης, καθώς επίσης σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έδρας και νέο κέντρο R&D στην Αθήνα, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου.

Προτεραιότητες

Εκτός από την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου, προτεραιότητες για τη Megaplast είναι:

 •  η ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό με έμφαση στις πωλήσεις του Fiber Film
  •    η ενίσχυση της παρουσίας της στις ΗΠΑ
  •    η διατήρηση του μικτού περιθωρίου πωλήσεων
  •    η βελτιστοποίηση και περαιτέρω αξιοποίηση των άυλων παραγωγικών συντελεστών της Εταιρείας (δικαιώματα, ευρεσιτεχνίες) και ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής (know – how)
  •    η εξασφάλιση αποθεμάτων πολυαιθυλενίου σε ανταγωνιστικές τιμές

Διψήφια ανάπτυξη

Το 2021 ο Όμιλος Megaplast έτρεξε με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ με υψηλά διψήφια ποσοστά κινήθηκε και η κερδοφορία του. Ειδικότερα ο τζίρος ανήλθε σε 44,4 εκατ. ευρώ από 35,9 εκατ. ευρώ το 2020 (+23,72%), ενώ το μικτό αποτέλεσμα άγγιξε τα 20 εκατ. ευρώ από 16,87 εκατ. ευρώ μία χρονιά πριν (+18,52%). Επίσης το EBITDA διαμορφώθηκε σε 13,7 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 42,2%, τα προ φόρων κέρδη στα 11,78 εκατ. ευρώ (+58,04%) και τα καθαρά κέρδη σε 11,07 εκατ. ευρώ, με άνοδο 69,1% σε σχέση με το 2020.

Οι διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών

Σημειώνεται ότι η εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών της τιμής του πολυαιθυλενίου (PE) ως βασικής βιομηχανοποιούμενης πρώτης ύλης. Πρόκειται για παράγωγο προϊόν του πετρελαίου (αιθυλένιο) και η τιμή του ακολουθεί την τάση τιμών του πετρελαίου. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου, όπως σημειώνεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η διοίκηση της βιομηχανίας παρακολουθεί καθημερινά την τιμή του πολυαιθυλενίου και βρίσκεται σε συνεχή διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές, προκειμένου να περιορίσει τη διακύμανση της τιμής της Α’ ύλης. Αυτό επιτυγχάνεται με ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων σε σχέση με τις παραγγελίες των πελατών. Επιπλέον, σε συμφωνίες με σημαντικούς πελάτες, έχει φροντίσει να συμπεριλάβει τη μεταβλητότητα της τιμής του πολυαιθυλενίου στον προσδιορισμό της τιμής των προϊόντων.

Μια αύξηση της τιμής του πολυαιθυλενίου 5%, ceteris paribus, επιφέρει αύξηση στο κόστος των αναλώσεων κατά περίπου €995 χιλ. ευρώ σε ετήσια βάση ή συνολικά αύξηση του βιομηχανικού κόστους παραγωγής κατά 3,71% περίπου. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον, υφίσταται ισχυρή αυξητική τάση στο κόστος των α’ υλών καθώς και στο κόστος των ναύλων για την εισαγωγή τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ