Ομολογιακό δάνειο 20 εκατ. ευρώ πήρε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Από την Εθνική Τράπεζα

23 Δεκεμβρίου 2022

του/της Θεοφανία Μίγκου

Tην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 20 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω δάνειο είναι επταετούς διάρκειας και καλύπτεται από την Εθνική Τράπεζα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2, παρ. 2 περίπτ. (ιγ) της υπ΄αριθμ. 3/347/12.7.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους είκοσι εκατ. ευρώ (€20.000.000) με την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Το δάνειο είναι διάρκειας επτά ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

24 Μαρτίου 2023