2 Φεβρουαρίου 2023

ΑΣΕΠ: Το 2021 προκηρύχθηκαν 3.028 θέσεις τακτικού προσωπικού

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Μέσα στο 2021, ο ΑΣΕΠ προκήρυξε 3.028 θέσεις τακτικού προσωπικού και διαχειρίστηκε πάνω από 240.000 αιτήσεις υποψηφίων, ενώ ταυτόχρονα επέβλεψε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε 13.826 θέσεις σε ΟΤΑ και φορείς ανά την Ελλάδα.

Επίσης, το ΑΣΕΠ κατάταξε 154.873 υποψηφίους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση δεκάδες τυπικά κριτήρια, ώστε να διοριστούν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης για τα έτη 2021-2022 και 2022-2023. Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θανάσης Παπαϊωάννου υπογράμμισε ακόμη ότι το παραπάνω έργο συνδυάστηκε με τις αυξανόμενες διαδικασίες επιλογής διευθυντικών στελεχών του δημοσίου.

«Συνεχίζουμε να εδραιώνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, αναφερόμενος στο έργο που έφερε σε πέρας το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, αλλά και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην παρούσα φάση. Ο κ. Παπαϊωάννου παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα την ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2021.

«Το ΑΣΕΠ αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τον γραπτό διαγωνισμό, εκδικάζουμε 6.000 ενστάσεις εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής και εκδίδουμε άμεσα τις προκηρύξεις για την κατάταξη 150-200.000 εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης. Και παράλληλα, προχωράμε τις διαδικασίες πρόσληψης με τυπικά μόρια» τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου παραδίδοντας την έκθεση και συμπλήρωσε:

«Προσανατολισμένοι στην αποστολή μας, ήτοι τη διεξαγωγή των διαδικασιών προσλήψεων με διαφάνεια, αντικειμενικότητα, αξιοκρατία και ανεξαρτησία, συνεχίζουμε να εδραιώνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, βελτιώνοντας τις διαδικασίες μας, μαθαίνοντας από τα λάθη μας και ερχόμενοι σε ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και, βέβαια, τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία».

Νέα παραδείγματα

Μια σειρά από νέα παραδείγματα για τις ερωτήσεις του μεγάλου γραπτού διαγωνισμού για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, έδωσε στη δημοσιότητα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενόψει της εξέτασης που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2023.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία των υποψηφίων στον πανελλήνιο διαγωνισμό (Προκήρυξη/Πρόσκληση 2Γ/2022), παρατίθενται εμπλουτισμένες οδηγίες και παραδείγματα του είδους και του τύπου των ερωτήσεων που θα περιλαμβάνονται στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Επισημαίνεται ότι οι ερωτήσεις που θα κληθούν να απαντήσουν οι υποψήφιοι θα είναι, αποκλειστικά και μόνον, του είδους και του τύπου που αναλύεται κατωτέρω αλλά με κλιμακούμενη δυσκολία.

Δείτε εδώ το αρχείο με τις αναλυτικές οδηγίες και τα παραδείγματα:

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας θα περιλαμβάνει τρία είδη ερωτήσεων:

 • Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού
 • Ερωτήσεις Λεκτικού Συλλογισμού
 • Ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων

Πιο αναλυτικά:

 1. Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού

Ο αριθμητικός συλλογισμός αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να προβαίνουν σε λογικούς συλλογισμούς δίνοντας έμφαση στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ αριθμών.

Σε κάθε ερώτηση, ο υποψήφιος καλείται, αρχικά, να εντοπίσει, κάνοντας απλές πράξεις, τη μαθηματική σχέση που συνδέει τους αριθμούς της εκφώνησης. Στη συνέχεια πρέπει, με βάση τη μαθηματική σχέση που εντόπισε, να συμπληρώσει το κενό που συμβολίζεται ως (?) με μια από τις επιλογές (A, B, Γ, Δ) του πίνακα με το γκρι φόντο.

 1. Ερωτήσεις Λεκτικού Συλλογισμού

Ο λεκτικός συλλογισμός αξιολογεί την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς κατανοώντας τη σχέση μεταξύ λέξεων. Ως εκ τούτου, η ζητούμενη σχέση δεν έχει γραμματικό ή συντακτικό ή ορθογραφικό χαρακτήρα καθώς δεν πρόκειται για εξέταση γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας.

Σε κάθε ερώτηση, ο υποψήφιος καλείται, αρχικά, να εντοπίσει τη σχέση μεταξύ των δύο λέξεων (ενδεικτικά: λειτουργική σχέση, σχέση περιεχομένου, σχέση κοινής ιδιότητας) που εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή του πίνακα. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσει τη λέξη ή το ζεύγος λέξεων που αντιστοιχεί στο κενό/ά που συμβολίζεται/ονται ως (;), με μια από τις επιλογές (A, B, Γ, Δ), που εμφανίζονται στις δυο τελευταίες γραμμές του πίνακα. Η απάντηση που θα επιλεγεί θα πρέπει να αποτυπώνει/περιγράφει, κατά την κρίση του υποψηφίου, τη σχέση που εντόπισε αρχικά.

 1. Ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων

Οι ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων αξιολογούν τον τρόπο σκέψης του υποψηφίου όταν καλείται να αντιμετωπίσει μια υποθετική κατάσταση που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εργασιακής καθημερινότητας ενός υπαλλήλου σε δημόσια υπηρεσία. Σε κάθε ερώτηση ο υποψήφιος, αφού διαβάσει προσεκτικά την περιγραφή και τα δεδομένα της υποθετικής κατάστασης, καλείται να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων εναλλακτικών απαντήσεων (Α, Β, Γ, Δ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κριτήριο της απάντησης που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι η, κατά την κρίση του υποψηφίου, πιο αποτελεσματική και σφαιρική αντιμετώπιση της υποθετικής κατάστασης. Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες από μία ενδεδειγμένες προσεγγίσεις σε κάθε ερώτηση. Ωστόσο, μία από αυτές αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αποτυπώνεται σε κάθε ερώτηση πιο αποτελεσματικά και σφαιρικά σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Μέσα στο 2021, ο ΑΣΕΠ προκήρυξε 3.028 θέσεις τακτικού προσωπικού και διαχειρίστηκε πάνω από 240.000 αιτήσεις υποψηφίων, ενώ ταυτόχρονα επέβλεψε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε 13.826 θέσεις σε ΟΤΑ και φορείς ανά την Ελλάδα.

Επίσης, το ΑΣΕΠ κατάταξε 154.873 υποψηφίους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση δεκάδες τυπικά κριτήρια, ώστε να διοριστούν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης για τα έτη 2021-2022 και 2022-2023. Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θανάσης Παπαϊωάννου υπογράμμισε ακόμη ότι το παραπάνω έργο συνδυάστηκε με τις αυξανόμενες διαδικασίες επιλογής διευθυντικών στελεχών του δημοσίου.

«Συνεχίζουμε να εδραιώνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, αναφερόμενος στο έργο που έφερε σε πέρας το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, αλλά και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην παρούσα φάση. Ο κ. Παπαϊωάννου παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα την ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2021.

«Το ΑΣΕΠ αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τον γραπτό διαγωνισμό, εκδικάζουμε 6.000 ενστάσεις εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής και εκδίδουμε άμεσα τις προκηρύξεις για την κατάταξη 150-200.000 εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης. Και παράλληλα, προχωράμε τις διαδικασίες πρόσληψης με τυπικά μόρια» τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου παραδίδοντας την έκθεση και συμπλήρωσε:

«Προσανατολισμένοι στην αποστολή μας, ήτοι τη διεξαγωγή των διαδικασιών προσλήψεων με διαφάνεια, αντικειμενικότητα, αξιοκρατία και ανεξαρτησία, συνεχίζουμε να εδραιώνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, βελτιώνοντας τις διαδικασίες μας, μαθαίνοντας από τα λάθη μας και ερχόμενοι σε ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και, βέβαια, τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία».

Νέα παραδείγματα

Μια σειρά από νέα παραδείγματα για τις ερωτήσεις του μεγάλου γραπτού διαγωνισμού για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, έδωσε στη δημοσιότητα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενόψει της εξέτασης που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2023.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία των υποψηφίων στον πανελλήνιο διαγωνισμό (Προκήρυξη/Πρόσκληση 2Γ/2022), παρατίθενται εμπλουτισμένες οδηγίες και παραδείγματα του είδους και του τύπου των ερωτήσεων που θα περιλαμβάνονται στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Επισημαίνεται ότι οι ερωτήσεις που θα κληθούν να απαντήσουν οι υποψήφιοι θα είναι, αποκλειστικά και μόνον, του είδους και του τύπου που αναλύεται κατωτέρω αλλά με κλιμακούμενη δυσκολία.

Δείτε εδώ το αρχείο με τις αναλυτικές οδηγίες και τα παραδείγματα:

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας θα περιλαμβάνει τρία είδη ερωτήσεων:

 • Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού
 • Ερωτήσεις Λεκτικού Συλλογισμού
 • Ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων

Πιο αναλυτικά:

 1. Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού

Ο αριθμητικός συλλογισμός αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να προβαίνουν σε λογικούς συλλογισμούς δίνοντας έμφαση στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ αριθμών.

Σε κάθε ερώτηση, ο υποψήφιος καλείται, αρχικά, να εντοπίσει, κάνοντας απλές πράξεις, τη μαθηματική σχέση που συνδέει τους αριθμούς της εκφώνησης. Στη συνέχεια πρέπει, με βάση τη μαθηματική σχέση που εντόπισε, να συμπληρώσει το κενό που συμβολίζεται ως (?) με μια από τις επιλογές (A, B, Γ, Δ) του πίνακα με το γκρι φόντο.

 1. Ερωτήσεις Λεκτικού Συλλογισμού

Ο λεκτικός συλλογισμός αξιολογεί την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς κατανοώντας τη σχέση μεταξύ λέξεων. Ως εκ τούτου, η ζητούμενη σχέση δεν έχει γραμματικό ή συντακτικό ή ορθογραφικό χαρακτήρα καθώς δεν πρόκειται για εξέταση γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας.

Σε κάθε ερώτηση, ο υποψήφιος καλείται, αρχικά, να εντοπίσει τη σχέση μεταξύ των δύο λέξεων (ενδεικτικά: λειτουργική σχέση, σχέση περιεχομένου, σχέση κοινής ιδιότητας) που εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή του πίνακα. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώσει τη λέξη ή το ζεύγος λέξεων που αντιστοιχεί στο κενό/ά που συμβολίζεται/ονται ως (;), με μια από τις επιλογές (A, B, Γ, Δ), που εμφανίζονται στις δυο τελευταίες γραμμές του πίνακα. Η απάντηση που θα επιλεγεί θα πρέπει να αποτυπώνει/περιγράφει, κατά την κρίση του υποψηφίου, τη σχέση που εντόπισε αρχικά.

 1. Ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων

Οι ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων αξιολογούν τον τρόπο σκέψης του υποψηφίου όταν καλείται να αντιμετωπίσει μια υποθετική κατάσταση που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εργασιακής καθημερινότητας ενός υπαλλήλου σε δημόσια υπηρεσία. Σε κάθε ερώτηση ο υποψήφιος, αφού διαβάσει προσεκτικά την περιγραφή και τα δεδομένα της υποθετικής κατάστασης, καλείται να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων εναλλακτικών απαντήσεων (Α, Β, Γ, Δ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κριτήριο της απάντησης που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι η, κατά την κρίση του υποψηφίου, πιο αποτελεσματική και σφαιρική αντιμετώπιση της υποθετικής κατάστασης. Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες από μία ενδεδειγμένες προσεγγίσεις σε κάθε ερώτηση. Ωστόσο, μία από αυτές αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αποτυπώνεται σε κάθε ερώτηση πιο αποτελεσματικά και σφαιρικά σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ