Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές – Προθεσμίες και δικαιολογητικά

Η προκήρυξη αφορά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024 και την εισαγωγή στις «πολυπόθητες» Στρατιωτικές σχολές μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων

25 Ιανουαρίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Με την υπογράμμιση ότι πρέπει να διαβάσουν με μεγάλη προσοχή την προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής Σπουδαστών το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανακοίνωσε ότι η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τις Στρατιωτικές σχολές, ξεκινά από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

Η προκήρυξη αφορά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024 και την εισαγωγή στις «πολυπόθητες» Στρατιωτικές σχολές μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αποστολή ελλιπών δικαιολογητικών στην ορισμένη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής και επίσης οι ίδιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν – διορθώσουν, αν απαιτείται.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην εφαρμογή (για την αίτησησυμμετοχής) είναι ο κωδικός υποψηφίου, ο οποίος παρέχεται στον υποψήφιο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον ιστότοπο του υπουργείου Άμυνας, θα βρείτε οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και το σύνδεσμο για την υποβολή νέας αίτησης.

Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 00:00 έως την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023.

Ελλιπή δικαιολογητικά

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των εξεταστικών κέντρων ανακοινώνουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, στα παρακάτω σημεία:

α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα hna.gr.

γ. Η ΔΑΕ/Β1 στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

ε. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

Προκαταρκτικές εξετάσεις

Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Στρατιωτικές Σχολές είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και γίνονται σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα. Οι ΠΚΕ Στρατιωτικών Σχολών είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν στην ίδια ή σε άλλη Σχολή. Όλοι οι υποψήφιοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους καθώς και της ΔΑΕ για τις επιπλέον εξετάσεις των υποψήφιων της ΣΙ (Τμήμα Ιπταμένων).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί για να συμμετάσχουν στη διαδικασία των ΠΚΕ, οφείλουν να ενημερωθούν με την ημερομηνία ανάρτησης των δεκτών υποψηφίων και με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του εξεταστικού κέντρου για το πρόγραμμα των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τον τόπο και τον χρόνο παρουσίασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

20 Μαρτίου 2023