2 Φεβρουαρίου 2023

Το Εγκύκλιο Μήνυμα του Φθιώτιδος Συμεών για τον πρώτο εορτασμό του Οσίου Βησσαρίωνος

Τὴν Παρασκευὴ τὸ μεσημέρι, στὶς 12, ὅλοι μας στὴν πλατεία Πάρκου!

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, συγκεκριμένας τὶς 14 Ἰουνίου 2022, κατόπιν σειρᾶς συντονισμένων ἐκκλησιαστικῶν καὶ κανονικῶν ἐνεργειῶν καὶ διαδικασιῶν, ἐβίωσε τὴν μεγάλη χαρά και εὐλογία τῆς ἐκδόσεως ἀπὸτὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο τῆς Πατριαρχικῆς και Συνοδικῆς Πράξεως κατατάξεως στο Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Ὁσίου και Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Βησσαρίωνος τοῦ Ἀγαθωνίτου, τοῦ Ἐλεήμονος και Πνευματικοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε κληρικὸς τῆς Μητροπόλεως μας, ἀδελφὸς τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὁσίου Ἀγάθωνος καὶ πνευματικὸς πατέρας καὶ εὐεργέτης χιλιάδων πιστῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἀδελφῶν.

Ἄλλωστε ἡ θαυμαστὴ εὕρεση τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματος τοῦ Ὁσίου Βησσαρίωνος, στίς 3 Μαρτίου 2006, ἀποτέλεσε γεγονός, τὸ ὁποῖο συγκλό­νι­σε τότε τὸ πανελλήνιο καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀνὰ τὴν οἰκουμένη καὶ τὸ ὁποῖο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ ἀποκάλεσε τότε «Σημεῖον τοῦ Οὐρανοῦ».

Στὶς 31 Αὐγούστου 2022 τελέσθηκε στὸν πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναὸ στὸ Φανάρι, χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἡ ἐπίσημη τελετὴ τῆς ὑπογραφῆς τῆς Πα­τριαρχι­κῆς καὶ Συνοδικῆς Πράξεως Ἁγιοκατατάξεως, στὴν ὁποία πα­ρα­βρέ­θηκε καὶ μεγάλος ὅμιλος κληρικῶν καὶ λαϊκῶν προσκυνητῶν καὶ ἀπὸ τὴν Μητρόπολή μας.

Ἀκολούθησε ἡ ἔγκριση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆςἙλλάδος τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου, ἡ κατασκευὴ τῆς νέας μόνιμης περίτεχνης λάρνακας στὴν ὁποία θὰ ἐναποτεθεῖ γιὰ πάντα τὸ σκήνωμα τοῦ Ὁσίου, ἡ ἔγκριση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τῆς ονοματοδοσίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας σὲ Ἑκκλησιαστικὸ Γυμνάσιο – Λύκειο «Ὅσιος Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης» καὶ ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ θέσει ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ παρουσία Της τὸν πρῶτο ἐπίσημο ἑορτασμὸ τοῦ Ὁσίου Βησσαρίωνος.

Στὶς πανηγυρικὲς πνευματικὲς καὶ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες θα κορυφωθοῦν τὴν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁσίου Βησσαρίωνος, θὰ προεξάρχει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο­πος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β´ καὶ πλῆθος ἱεραρχῶν τῆςἘκκλησίας μας.

Ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς τοῦὉσίου Βησσαρίωνος θὰ εἶναι τριήμερος.

Ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 20 Ἰανουαρίου ἕως τὴν Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου 2023.

Μάλιστα γία πρώτη, γία μία καὶ μοναδικὴ φορά, τὸἹερὸ Σκήνωμα τοῦ Ὁσίου Βησσαρίωνος θὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος καὶ θὰ τὸ λιτανεύσουν δεκάδες μοναχοὶ καὶ μοναχές, μὲ εἰδικὸ στρατιωτικὸ ὄχημα, στὴν πόλη τῆς Λαμίας.

Γιὰτὸν λόγο αὐτό, σᾶςπροσκαλῶτὴνΠαρασκευὴ 20 Ἰανουαρίου 2023, στὶς 12 τὸ μεσημέρι, στὴν πλατεία Πάρκου στὴν Λαμία, γιὰνὰὑποδεχθοῦμε, Κλῆροςκαὶ Λαός, τὸἹερὸκαὶ Σεπτό, ἄφθαρτοκαὶθαυματόβρυτο Σκήνωμα τοῦὉσίου Βησσαρίωνος.

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων, ὁ πτωχούληςτοῦΘεοῦ, στὰ δεκάδες χρόνια τῆς ἁγιασμένης του ζωῆς, ξεκινοῦσεπεζὸςἀπὸτὸ μοναστήρι τοῦ Ἀγάθωνος, γιὰνὰ περιοδεύσει σὲ πόλεις καὶχωριὰτῆς Φθιώτιδας, μοιράζοντας καὶ σκορπίζοντας ἀγάπη, ἀγαθωσύνη, ἐλεημοσύνη, ἐπιείκειακαὶ συγχώρηση.

Μέσα στὸ παγετὸτοῦ χειμώνα καὶ μέσα στὸν καύσωνα τοῦκαλοκαιριοῦ, χωρὶς διευκολύνσεις καὶ μὲ πολλὰ ἐμπόδια, ἐρχότανστὴν πόλη τῆς Λαμίας, γιὰνὰ στηρίξει τοὺςμαθητὲςτῆςἘκκλησιαστικῆςΣχολῆς, γιὰνὰ παρηγορήσει τοὺς ἀρρώστους καὶ νὰ εὐλογήσει τοὺς ἐργαζομένουςστὸ Νοσοκομεῖοτῆς πόλης μας, γιὰνὰ ἐξομολογήσει τοὺςπιστοὺςἀτελείωτεςὧρες, γιὰνὰἐνισχύσειτοὺς θλιμμένους, γιὰνὰ συντροφεύσει τοὺςμοναχικοὺςκαὶ πονεμένους, γιὰνὰ θρέψει τοὺς πεινασμένους, γιὰνὰβρεθεῖκοντὰσὲ κάθε ἄνθρωπο, ποὺτὸνεἶχεἀνάγκη.

Τώρα καὶ πάλι ἔρχεται ὁ παππούλης στὴν Λαμία. Δοξασμένος ἀπὸτὸν Θεό. Χαριτωμένος καὶ λουσμένος μὲσαστὴν Χάρη τοῦἉγίου Πνεύματος. Καὶ πάλι ἔρχεται κοντά μας ὁ ἅγιος Γέροντας, γιὰνὰμᾶς στηρίξει, γιὰνὰμᾶς παρηγορήσει, γιὰνὰμᾶς δώσει δύναμη καὶ κουράγιο στὶς δυσκολίες τῆςζωῆς μας καὶ συγχώρηση στὸπλῆθοςτῶνἁμαρτιῶν μας.

Νὰ τὸν ὑποδεχθοῦμε, ἀδελφοί μου, μὲ εὐλάβεια, μὲ κατάνυξη, μὲ σεβασμό, μὲ μετάνοια καὶσυνοχὴ καρδίας τὴνΠαρασκευὴστὶς 12 τὸ μεσημέρι στὴν πλατεία Πάρκου στὴν Λαμία.

Νὰτὸν πάρουμε στὰ χέρια μας, νὰτὸν σηκώσουμε στοὺςὥμους μας, διότι πρῶτοςαὐτὸςκατὰτὴν διακονία του κοντά μας, αὐτὸἔπραττε: μᾶς σήκωνε ψηλά, μᾶςἔπαιρνεἀπὸτὴνγῆ, γιὰνὰμᾶςἀνεβάσειστὸνοὐρανό.

ΤὴνΠαρασκευὴκαὶτὸ Σάββατο, 20 καὶ 21 Ἰανουαρίου 2023, τὸἹερὸ Σκήνωμα τοῦὉσίου Βησσαρίωνος, θὰ βρίσκεται στὸνἹερὸΜητροπολιτκὸΝαὸΕὐαγγελισμοῦτῆς Θεοτόκου Λαμίας, προκειμένου νὰεὐλογήσειτὴν πόλη μας, τὴν Μητρόπολή μας, τὴν ζωή μας.

Νὰ σπεύσουμε νὰ προσκυνήσουμε τὸνὍσιο. Νὰἀφήσουμε πάνω στὴνσεπτὴ λάρνακά του τὰ βάσανά μας, τὶς θλίψεις μας, τὰ προβλήματα καὶτὶς δοκιμασίες μας. Νὰἐναποθέσουμεστὸ σκήνωμα τοῦὉσίουτὴν καρδιά μας τὴνἴδια.

Τὴν Παρασκευὴ 20 Ἰανουαρίου 2023, ὅλη μέρα καὶ νύχτα, θὰτελοῦνταιστὸνΜητροπολιτικὸΝαὸστὴν Λαμία, ἐνώπιοντοῦἹεροῦ Σκηνώματος, δοξολογίες, ἰκεσίεςκαὶἱερὲς παρακλήσεις πρὸςτὸνὍσιο Βησσαρίωνα. ΤὴνΠαρασκευὴτὸ βράδυ μάλιστα θὰ ψάλλουμε τὰἘγκώμιατοῦὉσίου, τὸνἘπιτάφιοτοῦὉσίου Βησσαρίωνα καὶθὰἀκολουθήσειἹερὰἈγρυπνία.

Τὸ Σάββατο 21 Ἰανουαρίου 2023, στὶς 6 τὸἀπόγευμα, θὰτελεστεῖ ὁ Μέγας ἈρχιεπισκοπικὸςκαὶΠολυαρχιερατικὸςΠανηγυρικὸςἙσπερινὸςχοροστατοῦντοςτοῦΜακαριωτάτουἈρχιεπισκόπουἈθηνῶνκαὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμουτοῦ Β´ στὸν ἹερὸΜητροπολιτικὸΝαὸΕὐαγγελισμοῦτῆς Θεοτόκου Λαμίας

Τὴν Κυριακὴ 22  Ἰανουαρίου 2023 τὸπρωὶ θὰτελεστεῖ τὸΠανηγυρικὸἈρχιεπισκοπικὸκαὶΠολυαρχιερατικὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντοςτοῦΜακαριωτάτουἈρχιεπισκόπουἈθηνῶνκαὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμουτοῦ Β´ στὸΚαθολικὸτῆςἹερᾶςΜονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ὉσίουἈγάθωνος

Ἀδελφοί μου ἀγαπημένοι

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων εἶναι ἕνα τεράστιο δῶροτοῦΘεοῦστὴν ζωή μας.

Σὲ αὐτὲς τὶς δύσκολες ἐποχὲς ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἐκχέει πλούσια τὴν Θεία Χάρη σὲ ὅλους μας διὰ τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος τοῦ Ἀγαθωνίτου.

Τὴν Παρασκευὴ τὸ μεσημέρι, στὶς 12, ὅλοι μας στὴν πλατεία Πάρκου!

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, συγκεκριμένας τὶς 14 Ἰουνίου 2022, κατόπιν σειρᾶς συντονισμένων ἐκκλησιαστικῶν καὶ κανονικῶν ἐνεργειῶν καὶ διαδικασιῶν, ἐβίωσε τὴν μεγάλη χαρά και εὐλογία τῆς ἐκδόσεως ἀπὸτὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο τῆς Πατριαρχικῆς και Συνοδικῆς Πράξεως κατατάξεως στο Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Ὁσίου και Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Βησσαρίωνος τοῦ Ἀγαθωνίτου, τοῦ Ἐλεήμονος και Πνευματικοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε κληρικὸς τῆς Μητροπόλεως μας, ἀδελφὸς τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὁσίου Ἀγάθωνος καὶ πνευματικὸς πατέρας καὶ εὐεργέτης χιλιάδων πιστῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἀδελφῶν.

Ἄλλωστε ἡ θαυμαστὴ εὕρεση τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματος τοῦ Ὁσίου Βησσαρίωνος, στίς 3 Μαρτίου 2006, ἀποτέλεσε γεγονός, τὸ ὁποῖο συγκλό­νι­σε τότε τὸ πανελλήνιο καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀνὰ τὴν οἰκουμένη καὶ τὸ ὁποῖο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ ἀποκάλεσε τότε «Σημεῖον τοῦ Οὐρανοῦ».

Στὶς 31 Αὐγούστου 2022 τελέσθηκε στὸν πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναὸ στὸ Φανάρι, χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἡ ἐπίσημη τελετὴ τῆς ὑπογραφῆς τῆς Πα­τριαρχι­κῆς καὶ Συνοδικῆς Πράξεως Ἁγιοκατατάξεως, στὴν ὁποία πα­ρα­βρέ­θηκε καὶ μεγάλος ὅμιλος κληρικῶν καὶ λαϊκῶν προσκυνητῶν καὶ ἀπὸ τὴν Μητρόπολή μας.

Ἀκολούθησε ἡ ἔγκριση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆςἙλλάδος τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου, ἡ κατασκευὴ τῆς νέας μόνιμης περίτεχνης λάρνακας στὴν ὁποία θὰ ἐναποτεθεῖ γιὰ πάντα τὸ σκήνωμα τοῦ Ὁσίου, ἡ ἔγκριση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τῆς ονοματοδοσίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας σὲ Ἑκκλησιαστικὸ Γυμνάσιο – Λύκειο «Ὅσιος Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης» καὶ ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ θέσει ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ παρουσία Της τὸν πρῶτο ἐπίσημο ἑορτασμὸ τοῦ Ὁσίου Βησσαρίωνος.

Στὶς πανηγυρικὲς πνευματικὲς καὶ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες θα κορυφωθοῦν τὴν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁσίου Βησσαρίωνος, θὰ προεξάρχει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο­πος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β´ καὶ πλῆθος ἱεραρχῶν τῆςἘκκλησίας μας.

Ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς τοῦὉσίου Βησσαρίωνος θὰ εἶναι τριήμερος.

Ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 20 Ἰανουαρίου ἕως τὴν Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου 2023.

Μάλιστα γία πρώτη, γία μία καὶ μοναδικὴ φορά, τὸἹερὸ Σκήνωμα τοῦ Ὁσίου Βησσαρίωνος θὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος καὶ θὰ τὸ λιτανεύσουν δεκάδες μοναχοὶ καὶ μοναχές, μὲ εἰδικὸ στρατιωτικὸ ὄχημα, στὴν πόλη τῆς Λαμίας.

Γιὰτὸν λόγο αὐτό, σᾶςπροσκαλῶτὴνΠαρασκευὴ 20 Ἰανουαρίου 2023, στὶς 12 τὸ μεσημέρι, στὴν πλατεία Πάρκου στὴν Λαμία, γιὰνὰὑποδεχθοῦμε, Κλῆροςκαὶ Λαός, τὸἹερὸκαὶ Σεπτό, ἄφθαρτοκαὶθαυματόβρυτο Σκήνωμα τοῦὉσίου Βησσαρίωνος.

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων, ὁ πτωχούληςτοῦΘεοῦ, στὰ δεκάδες χρόνια τῆς ἁγιασμένης του ζωῆς, ξεκινοῦσεπεζὸςἀπὸτὸ μοναστήρι τοῦ Ἀγάθωνος, γιὰνὰ περιοδεύσει σὲ πόλεις καὶχωριὰτῆς Φθιώτιδας, μοιράζοντας καὶ σκορπίζοντας ἀγάπη, ἀγαθωσύνη, ἐλεημοσύνη, ἐπιείκειακαὶ συγχώρηση.

Μέσα στὸ παγετὸτοῦ χειμώνα καὶ μέσα στὸν καύσωνα τοῦκαλοκαιριοῦ, χωρὶς διευκολύνσεις καὶ μὲ πολλὰ ἐμπόδια, ἐρχότανστὴν πόλη τῆς Λαμίας, γιὰνὰ στηρίξει τοὺςμαθητὲςτῆςἘκκλησιαστικῆςΣχολῆς, γιὰνὰ παρηγορήσει τοὺς ἀρρώστους καὶ νὰ εὐλογήσει τοὺς ἐργαζομένουςστὸ Νοσοκομεῖοτῆς πόλης μας, γιὰνὰ ἐξομολογήσει τοὺςπιστοὺςἀτελείωτεςὧρες, γιὰνὰἐνισχύσειτοὺς θλιμμένους, γιὰνὰ συντροφεύσει τοὺςμοναχικοὺςκαὶ πονεμένους, γιὰνὰ θρέψει τοὺς πεινασμένους, γιὰνὰβρεθεῖκοντὰσὲ κάθε ἄνθρωπο, ποὺτὸνεἶχεἀνάγκη.

Τώρα καὶ πάλι ἔρχεται ὁ παππούλης στὴν Λαμία. Δοξασμένος ἀπὸτὸν Θεό. Χαριτωμένος καὶ λουσμένος μὲσαστὴν Χάρη τοῦἉγίου Πνεύματος. Καὶ πάλι ἔρχεται κοντά μας ὁ ἅγιος Γέροντας, γιὰνὰμᾶς στηρίξει, γιὰνὰμᾶς παρηγορήσει, γιὰνὰμᾶς δώσει δύναμη καὶ κουράγιο στὶς δυσκολίες τῆςζωῆς μας καὶ συγχώρηση στὸπλῆθοςτῶνἁμαρτιῶν μας.

Νὰ τὸν ὑποδεχθοῦμε, ἀδελφοί μου, μὲ εὐλάβεια, μὲ κατάνυξη, μὲ σεβασμό, μὲ μετάνοια καὶσυνοχὴ καρδίας τὴνΠαρασκευὴστὶς 12 τὸ μεσημέρι στὴν πλατεία Πάρκου στὴν Λαμία.

Νὰτὸν πάρουμε στὰ χέρια μας, νὰτὸν σηκώσουμε στοὺςὥμους μας, διότι πρῶτοςαὐτὸςκατὰτὴν διακονία του κοντά μας, αὐτὸἔπραττε: μᾶς σήκωνε ψηλά, μᾶςἔπαιρνεἀπὸτὴνγῆ, γιὰνὰμᾶςἀνεβάσειστὸνοὐρανό.

ΤὴνΠαρασκευὴκαὶτὸ Σάββατο, 20 καὶ 21 Ἰανουαρίου 2023, τὸἹερὸ Σκήνωμα τοῦὉσίου Βησσαρίωνος, θὰ βρίσκεται στὸνἹερὸΜητροπολιτκὸΝαὸΕὐαγγελισμοῦτῆς Θεοτόκου Λαμίας, προκειμένου νὰεὐλογήσειτὴν πόλη μας, τὴν Μητρόπολή μας, τὴν ζωή μας.

Νὰ σπεύσουμε νὰ προσκυνήσουμε τὸνὍσιο. Νὰἀφήσουμε πάνω στὴνσεπτὴ λάρνακά του τὰ βάσανά μας, τὶς θλίψεις μας, τὰ προβλήματα καὶτὶς δοκιμασίες μας. Νὰἐναποθέσουμεστὸ σκήνωμα τοῦὉσίουτὴν καρδιά μας τὴνἴδια.

Τὴν Παρασκευὴ 20 Ἰανουαρίου 2023, ὅλη μέρα καὶ νύχτα, θὰτελοῦνταιστὸνΜητροπολιτικὸΝαὸστὴν Λαμία, ἐνώπιοντοῦἹεροῦ Σκηνώματος, δοξολογίες, ἰκεσίεςκαὶἱερὲς παρακλήσεις πρὸςτὸνὍσιο Βησσαρίωνα. ΤὴνΠαρασκευὴτὸ βράδυ μάλιστα θὰ ψάλλουμε τὰἘγκώμιατοῦὉσίου, τὸνἘπιτάφιοτοῦὉσίου Βησσαρίωνα καὶθὰἀκολουθήσειἹερὰἈγρυπνία.

Τὸ Σάββατο 21 Ἰανουαρίου 2023, στὶς 6 τὸἀπόγευμα, θὰτελεστεῖ ὁ Μέγας ἈρχιεπισκοπικὸςκαὶΠολυαρχιερατικὸςΠανηγυρικὸςἙσπερινὸςχοροστατοῦντοςτοῦΜακαριωτάτουἈρχιεπισκόπουἈθηνῶνκαὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμουτοῦ Β´ στὸν ἹερὸΜητροπολιτικὸΝαὸΕὐαγγελισμοῦτῆς Θεοτόκου Λαμίας

Τὴν Κυριακὴ 22  Ἰανουαρίου 2023 τὸπρωὶ θὰτελεστεῖ τὸΠανηγυρικὸἈρχιεπισκοπικὸκαὶΠολυαρχιερατικὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντοςτοῦΜακαριωτάτουἈρχιεπισκόπουἈθηνῶνκαὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμουτοῦ Β´ στὸΚαθολικὸτῆςἹερᾶςΜονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ὉσίουἈγάθωνος

Ἀδελφοί μου ἀγαπημένοι

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων εἶναι ἕνα τεράστιο δῶροτοῦΘεοῦστὴν ζωή μας.

Σὲ αὐτὲς τὶς δύσκολες ἐποχὲς ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἐκχέει πλούσια τὴν Θεία Χάρη σὲ ὅλους μας διὰ τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος τοῦ Ἀγαθωνίτου.

Τὴν Παρασκευὴ τὸ μεσημέρι, στὶς 12, ὅλοι μας στὴν πλατεία Πάρκου!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ