,

ΔΥΠΑ: Αλλαγές στις αιτήσεις για το επίδομα ανεργίας

Ο άνεργος δύναται να υποβάλλει αίτηση για το επίδομα με τρεις τρόπους

17 Μαρτίου 2023

του/της Βάσω Δημητράντζου

Δίνεται η δυνατότητα να γίνονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ -OAEΔ σύμφωνα με ειδική διάταξη στο σχετικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών.

Η διάταξη ορίζει:

«1. Για να επιδοτηθεί ο άνεργος, υποβάλλει αίτηση για επιδότηση στην αρμόδια υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ήτοι στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του τόπου κατοικίας του, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λύση της σχέσης εργασίας. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο αρμόδιο κατάστημα ή ηλεκτρονικά.».

Ο άνεργος δύναται να υποβάλλει αίτηση για το επίδομα με τρεις τρόπους:

α) με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΔΥΠΑ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr).

β) με φυσική παρουσία στην ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

γ) από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο αρμόδιο κατάστημα ή ηλεκτρονικά.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

1 Απριλίου 2023