, ,

Εκλογική άδεια: Τι ισχύει

Τι ισχύει για την μετακίνηση στο τόπο όπου ψηφίζετε

30 Μαρτίου 2023

του/της Βάσω Δημητράντζου

Δεν είναι λίγοι οι ψηφοφόροι που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο καταγωγής τους και σε κάθε περίπτωση αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Έτσι πολλές χιλιάδες πολίτες την 21η Μαϊου 2023 πρέπει να μεταβούν στην περιοχή στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι καταγγεγραμένοι για να ψηφίσουν, συχνά μακριά από την περιοχή που ζουν και εργάζονται.

Τι προβλέπει ο νόμος; Πόσες ημέρες εκλογικής άδειας δικαιούνται οι ετεροδημότες ψηφοφόροι προκειμένου να μεταβούν στην περιοχή όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ο αριθμός των ημερών εκλογικής αδείας για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και την επιστροφή από αυτόν, καθορίζεται από το αν ο μισθωτός είναι πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης.

Μισθωτοί πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης

  • Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200/400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
  • Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
  • Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.
  • Για όσους μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, και για αυτούς η Κυριακή της 21 Μαϊου (ημέρα διεξαγωγής των εκλογών) είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν των κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενων ημερών.

Μισθωτοί εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

  • Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100/200 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
  • Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201/400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
  • Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
  • Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Να σημειωθεί ότι η χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, ενώ οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να επαναληφθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας (τη δεύτερη Κυριακή).(OT)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

8 Ιουνίου 2023