,

Γιώργος Κοτρωνιάς: «Το νερό δεν ιδιωτικοποιείται» (βίντεο)

Η ομιλία του Βουλευτή στη Βουλή

21 Μαρτίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

O βουλευτής Γεώργιος Κοτρωνιάς μίλησε στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για τη θέσπιση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, μεταξύ άλλων, τόνισε:

Το σημερινό νομοσχέδιο παρά τις αρχικές επιφυλάξεις των φορέων για δήθεν ιδιωτικοποίηση της χρήσης του νερού, ουσιαστικά διασφαλίζει από τη νέα ρυθμιστική αρχή τον έλεγχο της ποιότητας, αλλά και της τιμής του αγαθού αυτού, ενώ ρητά αναφέρει ότι την διαχείριση θα την έχουν οι κατά τόπους ΔΕΥΑ, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΔΑΘ, ξεκαθαρίζοντας ότι το νερό δεν ιδιωτικοποιείται. Εκσυγχρονίζει το πλαίσιο διαχείρισης του νερού, δίνει τη δυνατότητα συνενώσεων των ΔΕΥΑ και επιβλέπει την διαμόρφωση των τιμολογίων ώστε να παραμένει χαμηλή η τιμή του νερού, προς όφελος των δημοτών.

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο δημιουργούνται κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας ΚΑΕ και δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να ενεργούν ως αυτοκαταναλωτές, να αποθηκεύουν και να πωλούν την πλεονάζουσα ενέργεια που παράγουν. Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα αγροτικών και οικιακών εκμεταλλεύσεων στα 10 kW ανά παροχή και 100 kW ανά παροχή στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, οι οποίοι μπορούν να παράγουν ενέργεια για κάλυψη αναγκών όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, κέντρων υγείας, νοσοκομείων και δημοτικών εγκαταστάσεων, με την εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού συμψηφισμού.

Το νομοσχέδιο είναι ένα ακόμη βήμα εκσυγχρονισμού με κοινωνικό πρόσημο. Κοινωνικό πρόσημο ως προς τη διατήρηση του χαρακτήρα του αγαθού του νερού. Κοινωνικό πρόσημο γιατί δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας και της τιμής του νερού. Κοινωνικό πρόσημο ως προς την δυνατότητα του κάθε πολίτη να ωφεληθεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νομοσχέδιο βάζει το σύστημα διαχείρισης νερού και ανανεώσιμων σε νέες βάσεις που κοιτούν προς το μέλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

2 Ιουνίου 2023