, , , ,

Νομοσχέδιο με ρυθμίσεις για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και τη σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης του Παραδοσιακού ελαιώνα της Αμφισσας

Επανακαθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ

14 Μαρτίου 2023

του/της Ioanna Deli

Κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης», με το οποίο επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού.

Με το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο απαρτίζεται από τρία μέρη, καθορίζεται το ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, συστήνεται φορέας διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, καθώς προβλέπονται διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα επιδιώκεται η λειτουργική ενοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του και ως εκ τούτου η βελτιστοποίηση της δράσης του στους τομείς:

α) της συμβουλευτικής υποστήριξης του εποπτεύοντος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη χάραξη αγροτικής πολιτικής, καθώς και της συμβουλευτικής υποστήριξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

β) της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών,

γ) της αγροτικής έρευνας,

δ) της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων,

ε) των ελέγχων της παραγωγής, ποιότητας και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, και στ) της καταγραφής, διατήρησης και αξιοποίησης των εθνικών φυτικών και ζωικών πόρων. Ειδικότερα, σκοπούνται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του Οργανισμού, με γνώμονα την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εντεκάχρονη λειτουργία του.

Ελαιώνας Άμφισσας και ενισχύσεις

Με το προτεινόμενο Μέρος Β’ του Σχεδίου Νόμου αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αποκατάστασης, προστασίας, ανάδειξης, και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της ολοκληρωμένης διοίκησης και διαχείρισης του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, ως ενιαίου συνόλου, από άποψη γεωργικής οικονομίας, ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας, μέσω της σύστασης και λειτουργίας ειδικού Φορέα Διαχείρισης του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο προτεινόμενο τρίτο μέρος θεσπίζονται επιμέρους παρεμβάσεις, ιδίως για την παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων, τις ενισχύσεις που χορηγούνται και τις δηλώσεις στοιχείων για τον ελαιοκομικό τομέα.

ΠΗΓΗ: ΟΤ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

27 Μαρτίου 2023