,

Σχέδιο νόμου για εκσυγχρονισμό φαρμακευτικών συλλόγων

Από σήμερα τίθεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας

17 Μαρτίου 2023

του/της Βάσω Δημητράντζου

Το Υπουργείο Υγείας φέρνει προς δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου που τιτλοφορείται «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι-Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος-Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών», το οποίο σκοπό έχει να αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων.

Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι:

– Εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τον τρόπο λειτουργίας τους, συµπεριλαµβανοµένου και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεδομένου ότι το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται από τον ν. 3601/1928 (Α’ 119), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει σήμερα (95 έτη μετά την ψήφισή του), είναι πια παρωχημένο, µε διατάξεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρούονται ή αλληλεπικαλύπτονται ή έχουν καταργηθεί.

– Η βέλτιστη λειτουργία των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά τρόπο σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή που να προσιδιάζει στον διφυή χαρακτήρα τους ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής.

Καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 5η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

1 Απριλίου 2023