,

ΥΠΕΝ: Στη Βουλή νομοσχέδιο για ΑΠΕ

Κατατέθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στη Βουλή

1 Μαρτίου 2023

του/της Βάσω Δημητράντζου

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν την μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σεΡυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) ,αύξηση των μελών της από 7 που ήταν σε 13 και τοποθέτηση τριών αντιπροέδρων  οι οποίοι θα επιλέγονται μέσω ειδικής προκήρυξης .Ταυτόχρονα ενσωματώνεται η Οδηγία 2018/2001 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και προωθείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

Το ποσοστό  της ενέργειας από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030 πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 32% .

Επιπρόσθετα, μέσω του νομοθετικού πλαισίου απαλλάσσονται από υποχρέωση καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.)  συγκεκριμένες κατηγορίες βιομηχανικών αγροτικών καταναλώσεων για το χρονικό διάστημα 1.11.2021 – 31.3.2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

8 Ιουνίου 2023
8 Ιουνίου 2023