Νέες ρυθμίσεις για τα μικρά σκάφη και τις άδειες ανανέωσης

Πλέον αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων Αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (e-ΔΛΑ).

8 Μαΐου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Σύμφωνα με απόφαση για την κύρωση τροποποίησης του γενικού κανονισμού λιμένων για τα μικρά σκάφη και τις επιθεωρήσεις τους, το Λιμεναρχείο Στυλίδας κάνει γνωστό ότι οι αιτήσεις έκδοσης και ανανέωσης Άδειας Εκτέλεσης Πλόων Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Σκαφών θα διεκπεραιώνονται πλέον αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων Αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (e-ΔΛΑ).

Οι ανωτέρω Άδειες Εκτέλεσης Πλόων, κατά την διάρκεια διενεργούμενων ελέγχων δύναται να επιδεικνύονται και από ηλεκτρονικά μέσα.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης.

Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

21 Σεπτεμβρίου 2023