,

Έξτρα κίνητρα για πράσινη ενέργεια

Επέκταση στο πρόγραμμα «Φωτοβολταικά στη Στέγη»

26 Αυγούστου 2023

του/της Βασω Δημητράντζου

Την επέκταση  του σχήματος οικονομικής στήριξης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 500 με 1.000 MW, αλλά και ενίσχυσης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που περιλαμβάνουν μονάδες αποθήκευσης, από τα 200 MW στα  1.000 MW,  σχεδιάζει το επιτελείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).  Παράλληλα, αναζητούνται κονδύλια για επέκταση του προγράμματος «Φωτοβολταικά στη Στέγη», το οποίο «τρέχει» σήμερα,  από τα 200 MW (δηλαδή για περίπου 30.000 συστήματα), στα 1.000 MW (για 100.000 φωτοβολταϊκά με μπαταρίες).

Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει για την Ελλάδα έως το 2030το υπό αναθεώρηση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (εγκατάσταση 11 GW νέων έργων ΑΠΕ και 3,1 GW μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες) προτείνονται κι άλλες ενισχύσεις.

Καταρχάς, για τα έργα αποθήκευσης ενέργειας _ υπό την αίρεση ότι δεν θα μειωθεί το κόστος της τεχνολογίας συσσωρευτών σε τέτοιο βαθμό  ώστε να είναι απαραίτητη η ενίσχυση _ υπάρχει η σκέψη να επεκταθεί το ήδη εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχήμα στήριξης (υλοποιείται μέσω τριών διαγωνισμών) για συνολικά 1.000 MW (μεγαβάτ), ώστε να καλύψει επιπλέον 500 έως 1.000 MW από το 2026 κι έπειτα.

Εντός του Αυγούστου ολοκληρώθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) η πρώτη δημοπρασία  και  εγκρίθηκαν 12 έργα συνολικής ισχύος  411,79 MW, τα οποία θα υλοποιήσουν επτά  εταιρείες (Helleniq Energy, Intrakat, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Mytilineos κλπ.), με μεσοσταθμική τιμή της ταρίφας στα 49.748 ευρώ/MWh/έτος, από  115.000 ευρώ ανά MW ανά έτος που ήταν η τιμή εκκίνησης.  Στον πρώτο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 93 έργα, συνολικής ισχύος 3,3 GW γεγονός που καταδεικνύει τον ισχυρό ανταγωνισμό του κλάδου.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται ότι η ΡΑΑΕΥ θα προκηρύξει τον δεύτερο διαγωνισμό   για ισχύ 300 MW ενώ προβλέπεται και τρίτη δημοπρασία για τα τέλη του έτους για άλλα  300 MW, τα οποία ωστόσο θα αφορούν έργα που θα εγκατασταθούν αποκλειστικά στις   στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης   των περιοχών  Κοζάνης,  Φλώρινας και   Μεγαλόπολης.  Οι τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες  πρέπει να διεξαχθούν εντός του 2023 προκειμένου να προλάβουν οι  σταθμοί που θα προκριθούν  να τεθούν σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης  από το οποίο έχουν δεσμευτεί τα 200 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση των διαγωνισμών.

Τα συστήματα αποθήκευσης  θα λάβουν επενδυτική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους και όχι αργότερα από το 2025 και λειτουργική ενίσχυση με τη συμμετοχή τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών,  μέσω συμβάσεων επί διαφοράς (Contract for Differences – CfDs),  για διάρκεια 10 ετών και το αργότερο έως το 2035.

Στήριξη για έργα ΑΠΕ με αποθήκευση

Επιπλέον, με δεδομένο ότι η εγκατεστημένη ισχύς των χερσαίων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων αυξάνεται κατά 11 GW έως το 2030, το ενεργειακό επιτελείο της κυβέρνησης θα επιχειρήσει επέκταση του  εγκεκριμένου σχήματος ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών έως το 2025,   για έργα ΑΠΕ και πιο συγκεκριμένα επέκταση ως προς την ισχύ που θα δημοπρατηθεί για σταθμούς ΑΠΕ με παράλληλη εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης από 200 MW σε 1.000 MW. Στόχος να ανοίξει περαιτέρω ηλεκτρικός χώρος στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να υποδεχθούν περισσότερα νέα έργα.

Το εγκεκριμένο  σχήμα  ανταγωνιστικών διαδικασιών για ΑΠΕ στοχεύει, για το χρονικό διάστημα από το 2022 έως και το 2024, στην εγκατάσταση:

-3.400 MW χερσαίων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων

– 200 MW χερσαίων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων με αποθήκευση (συσσωρευτές)

– 500 MW χερσαίων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων σε συγκεκριμένες περιοχές με συμφόρηση (congestion)

Επίσης, μια από τις βασικότερες προκλήσεις για την επίτευξη του στόχου εγκατάστασης χερσαίων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 11 GW,  αποτελεί η εφαρμογή του σχήματος πράσινης δεξαμενής (green pool),  μέσω του οποίου αναμένεται η εγκατάσταση χερσαίων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 4.000 MW για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών μέσω διμερών συμβολαίων αγοροπωλησίας (Power Purchase Agreements – PPAs) πράσινης ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στο τελικό draft του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, το σχήμα στήριξης το οποίο έχει προ-κοινοποιηθεί στην Κομισιόν,  θα επιδοτεί μέρος του διαφορικού κόστους μετατροπής της ενέργειας που παράγεται με το στοχαστικό προφίλ παραγωγής των ΑΠΕ στο σταθερό και προβλέψιμο προφίλ ζήτησης της βιομηχανίας.

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία πλατφόρμας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) η οποία θα ενισχύσει την δραστηριότητα της σύναψης  PPAs μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και καταναλωτών βάσει εξατομικευμένων αναγκών και με κριτήριο την τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να παρασχεθεί κρατική εγγύηση στις συναπτόμενες διμερείς συμβάσεις, ώστε να καλυφθεί το ρίσκο αντισυμβαλλόμενου και να διευκολυνθεί η σύναψη PPAs και από μικρότερους αγοραστές.

Επέκταση στο πρόγραμμα «Φωτοβολταικά στη Στέγη»

Παράλληλα, τρέχει ήδη το πρόγραμμα «Φωτοβολταικά στη Στέγη» για την προώθηση της διεσπαρμένης παραγωγής «πράσινης» ενέργειας,  μέσω σχημάτων αυτοκατανάλωσης,  προκειμένου να καλυφθούν κτιριακές ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Το πρόγραμμα αρχικά στόχευε στην εγκατάσταση 15.000 φωτοβολταϊκών με αποθήκευση (συσσωρευτές) συνολικής ισχύος 150 MW. Τελικά βρέθηκαν 238 εκατ. ευρώ ώστε να επιδοτηθεί η εγκατάσταση περίπου 30.000 συστημάτων κοντά στα 200 MW. Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αναζητεί κονδύλια ώστε να αυξηθούν σε 100.000 τα εγκατεστημένα συστήματα φωτοβολταϊκών με αποθήκευση που θα επιδοτηθούν,  συνολικής ισχύος 1.000 MW.

πηγη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

28 Νοεμβρίου 2023