Δηλώστε συμμετοχή για το πρόγραμμα «Κάλυψη» του Δήμου Λεβαδέων

Έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου

5 Σεπτεμβρίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ», καλεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του δήμου Λεβαδέων και είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II» και «ESTIA 2021», να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αίτηση υποβάλλεται, είτε σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του δήμου Λεβαδέων (ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, 1ος όροφος, ΤΚ 32131) είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: gtsanta@livadia.gr έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από:

α. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος δήμος δύναται, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, πριν από τη μίσθωση των ακινήτων.

β. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός ακίνητα, αρκεί η υποβολή μίας αίτησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των ακινήτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

28 Νοεμβρίου 2023