Κακοκαιρία Daniel – Λάρισα: Στα 10 μέτρα το ύψος του Πηνειού

Συνεχίζεται ο απεγκλωβισμός κατοίκων από πλημμυρισμένες συνοικίες

9 Σεπτεμβρίου 2023

του/της Newsroom

Φόβοι ότι τις επόμενες ώρες μπορεί να πλημμυρίσει ο Πηνειός ποταμός εντός της πόλης της Λάρισας, υπάρχουν από τους αρμόδιους φορείς και τον Δήμο Λαρισαίων καθώς το ύψος του ποταμού έφτασε τα 10 μέτρα.

Παράλληλα συνεχίζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές συνοικίες της πόλης από υπερχείλιση των φρεατίων με αποτέλεσμα να έχουν εκκενωθεί, με τους κατοίκους να μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.

Οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν ακόμη και με βάρκες προκειμένου να απεγκλωβίσουν κατοίκους σε διάφορα σημεία της πόλης, τα οποία έχουν «παγιδευτεί» με νερό.

Μεταξύ άλλων και δεκάδες εθελοντές μαζί με τις υπηρεσίες του δήμου Λαρισαίων συνεχίζουν να γεμίσουν τσουβάλια με άμμο που χρησιμοποιούνται για αναχώματα όπου χρειαστεί ώστε προστατεύουν όσο μπορούν οι κατοικίες.

Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην ΠΑΘΕ

Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και συγκεκριμένα από το ύψος των διοδίων Μαλγάρων, μέχρι τα όρια με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας, ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η απαγόρευση ξεκίνησε και θα ισχύει μέχρι την εξομάλυνση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Εξαιρούνται τα οχήματα με τελικό προορισμό την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Για τα οχήματα με προορισμό την Αθήνα, πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας από τον κόμβο Κλειδίου Ημαθίας και η κίνηση γίνεται μέσω της Εγνατίας Οδού.

Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Π.Υ., κ.λπ.) και τα οχήματα οδικής βοήθειας.

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) ÓõíäñïìÞ ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí óôçí áíôéìåôþðéóç ôùí åðéðôþóåùí ôçò êáêïêáéñßáò óôç Èåóóáëßá, ÐáñáóêåõÞ 08 Óåðôåìâñßïõ 2023. Ïé ¸íïðëåò ÄõíÜìåéò, êáôüðéí ïäçãéþí ôçò Çãåóßáò áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôÝêïíôáé óôï ðëåõñü ôçò êïéíùíßáò ôçò Èåóóáëßáò ðïõ Ý÷åé ðëçãåß áðü ôçí êáêïêáéñßá «DANIEL», êáé óõíäñÜìïõí ìå ðñïóùðéêü êáé ìÝóá ôïõò áñìüäéïõò öïñåßò ôçò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò, Ý÷ïíôáò áðåãêëùâßóåé ìÝ÷ñé ôþñá 1158 ðïëßôåò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÅÅÈÁ/STR

 

Hellenic Train: Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια με λεωφορεία των αμαξοστοιχιών

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών IC50/51 που θα εκτελούνταν με λεωφορεία, ακυρώνονται, λόγω κλειστής Εθνικής Οδού στο ύψος της Λάρισας, κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, εξαιτίας της πλημμύρας.

Πυροσβεστική: Συνολικά 2.806 διασώσεις – απομακρύνσεις ατόμων

Συνολικά 2.806 διασώσεις – απομακρύνσεις ατόμων, που μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, έχουν πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, έως σήμερα Σάββατο τις 7 το πρωί, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Παράλληλα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 7.687 κλήσεις, που αφορούσαν κυρίως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

28 Νοεμβρίου 2023
28 Νοεμβρίου 2023