Σύλλογος για την Ιστορία της Εκπαίδευσης Φθιώτιδας