Χρηματοδότηση του Δήμου Δελφών σε πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης οχημάτων με υδρογόνο

0

Στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών δήμων κατατάσσεται ο Δήμος Δελφών στον ενεργειακό του σχεδιασμό, μετά την ανάληψη της δράσης «Ευφυείς λύσεις για την ενίσχυση της διάχυσης των δυνατοτήτων του Υδρογόνου» προϋπολογισμού 189.500,00 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE».

Είναι μάλιστα η πρώτη φορά (έπειτα από αρκετές προτάσεις που έχουν καταθέσει) που ο Δήμος εντάσσεται σε πρόγραμμα απευθείας χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το Interreg.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής ο Δήμος Δελφών συνεργάζεται στη χώρα μας με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ). Εταίροι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εξής:

  1. Development Agency of Aragón – Department of Economy, Industry and Employment, Government of Aragón
  2. Lazio Region – Regional Directorate for Territory, Urban Planning and Mobility
  3. Province of South Holland
  4. Transport Malta
  5. Aberdeen City Council
  6. Hydrogen Fuel Cells and Electro-Mobility in European Regions (HyER)
  7. Pannon Business Network Association

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης οχημάτων με υδρογόνο, ενώ θα μελετηθεί ταυτόχρονα και η δυνατότητα παραγωγής υδρογόνου με αξιοποίηση βιομάζας (υπολειμμάτων του Ελαιώνα της Άμφισσας).

Το σημαντικό γεγονός εν προκειμένω είναι ότι ο Δήμος Δελφών εντάσσεται σε μια ομάδα ευρωπαϊκών φορέων, που ερευνά και δοκιμάζει εφαρμογές πάνω στην πιο φιλόδοξη, καινοτόμα και ελπιδοφόρα πρωτοβουλία στο χώρο της ενέργειας, αυτή της αξιοποίησης του Υδρογόνου ως καυσίμου.

Την ίδια ώρα τα στελέχη του Δήμου, αλλά και φορείς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας μπορούν να αποκτήσουν επαφή με έναν πρωτοπόρο τομέα των σημερινών εξελίξεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε, με την κατάλληλη προετοιμασία και οργάνωση, να επωφεληθούν σε βάθος χρόνου από τα αποτελέσματα της έρευνας, που με βεβαιότητα θα οδηγήσουν σε νέα χρηματοδοτούμενα προγράμματα εφαρμογής.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση