Η Περιφέρεια Στερεάς στην ψηφιακή έκθεση “London Wine Fair” – Δηλώστε συμμετοχή

17- 19 Μαΐου 2021, Διαδικτυακά

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην 40η Διεθνή Έκθεση «London Wine Fair» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 1 έως και 19 Μαΐου 2021, διαδικτυακά.

Η έκθεση London Wine Fair αποτελεί τη μοναδική επαγγελματική έκθεση κρασιού στη Μ. Βρετανία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα:

https://www.londonwinefair.com

 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οινοποιείων, οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επιθυμούν να λάβουν μέρος ως εκθέτες με το περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας ή η δραστηριότητα της επιχείρησης να συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων δεν πρέπει να παραπέμπει σε άλλη Περιφέρεια.

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί και δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας. Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, στηρίζεται οικονομικά κατά 60% από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.

Η οικονομική συμμετοχή για κάθε εκθέτη ανέρχεται στα €460 (δεν απαιτείται Φ.Π.Α.).

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν την αίτησή τους το συντομότερο και όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που θα βρείτε στο παρακάτω link :

https://forms.gle/uVFE56hGFWJ2iyudA

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Εξωστρέφειας & Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνου Καραγιάννη

 Για περισσότερες πληροφορίες:

 Κεντρική Δομή Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Τηλ.: 2231030190

ΠΑΡΟΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ

Ιστοσελίδα της Περιφέρειας
• Εισαγωγή λογότυπου
• Εισαγωγή πληροφοριακού υλικού σχετικά με την Περιφέρεια, τους αμπελώνες της, τα οινοποιεία της, τις ποικιλίες των οινοποιείων κλπ
• Εισαγωγή λογότυπων και βασικών στοιχείων των οινοποιείων που θα συμμετέχουν στην ψηφιακή έκθεση
• Εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο που να παρουσιάζουν τους αμπελώνες της Περιφέρειας και των οινοποιείων
Προφίλ Οινοποιείου
Πληροφορίες για τα κρασιά που θα προβάλει όπως ονομασία φιάλης, φωτογραφία φιάλης, ποικιλία, αλκοολικό βαθμό, έτος παραγωγής, ποσότητες παραγωγής, εύρος τιμών κλπ
Προγραμματισμός 1-1 συναντήσεων μέσω ειδικής πλατφόρμας
• Δυνατότητα καταχώρησης πληροφοριών οινοποιείου
• Δυνατότητα ρύθμισης ατομικού ημερολογίου διαθεσιμότητας για συνάντηση
• Δυνατότητα αποστολής αιτήματος συνάντησης
• Δυνατότητα πραγματοποίησης συνάντησης μέσα από ειδικό λογισμικό, δίχως την ανάγκη εγκατάστασής του, πατώντας σε ειδικό σύνδεσμο τα δύο μέρη θα οδηγούνται στο ψηφιακό δωμάτιο για την πραγματοποίηση της συνάντησης
Αποστολή δειγμάτων σε αγοραστές εντός του Ηνωμένου Βασιλείου
Δυνατότητα προσθήκης ειδικού κουμπιού «αιτήματος αποστολής δείγματος» δίπλα από την φωτογραφία φιάλης. Κάθε φορά που ένας αγοραστής αιτείται να λάβει ένα δείγμα, το οινοποιείο θα έχει την δυνατότητα να δει τα στοιχεία του αγοραστή και να επιλέξει την αποδοχή ή μη της αποστολής των δειγμάτων (Στο κόστος περιλαμβάνεται προσθήκη ειδικού κουμπιού αιτήματος αποστολής δειγμάτων για έως 5 διαφορετικά κρασιά ανά οινοποιείο και έως 10 φιάλες ανά οινοποιείο. το κόστος προσθήκης περαιτέρω κουμπιού ανέρχεται σε 30€ και το κόστος αποστολής περαιτέρω φιαλών ανέρχεται σε 35€/φιάλη. Για το επιπλέον το κόστος επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου ο εκθέτης)

Μεταφορά και ασφάλιση δειγμάτων

Αφορά μόνο την αποστολή και ασφάλιση και όχι την επιστροφή στην Ελλάδα. Επίσης δεν αφορά την έκδοση eAD

Προβολή

Έντονη προβολή της Περιφέρειας και των οινοποιείων της σε όλη τη διαφημιστική καμπάνια της έκθεσης σε κλαδικά ΜΜΕ και περιοδικά του Ηνωμένου Βασιλείου.

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην 40η Διεθνή Έκθεση «London Wine Fair» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 1 έως και 19 Μαΐου 2021, διαδικτυακά.

Η έκθεση London Wine Fair αποτελεί τη μοναδική επαγγελματική έκθεση κρασιού στη Μ. Βρετανία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα:

https://www.londonwinefair.com

 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οινοποιείων, οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επιθυμούν να λάβουν μέρος ως εκθέτες με το περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας ή η δραστηριότητα της επιχείρησης να συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων δεν πρέπει να παραπέμπει σε άλλη Περιφέρεια.

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί και δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας. Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, στηρίζεται οικονομικά κατά 60% από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.

Η οικονομική συμμετοχή για κάθε εκθέτη ανέρχεται στα €460 (δεν απαιτείται Φ.Π.Α.).

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν την αίτησή τους το συντομότερο και όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που θα βρείτε στο παρακάτω link :

https://forms.gle/uVFE56hGFWJ2iyudA

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Εξωστρέφειας & Επιχειρηματικότητας, κ. Κωνσταντίνου Καραγιάννη

 Για περισσότερες πληροφορίες:

 Κεντρική Δομή Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Τηλ.: 2231030190

ΠΑΡΟΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ

Ιστοσελίδα της Περιφέρειας
• Εισαγωγή λογότυπου
• Εισαγωγή πληροφοριακού υλικού σχετικά με την Περιφέρεια, τους αμπελώνες της, τα οινοποιεία της, τις ποικιλίες των οινοποιείων κλπ
• Εισαγωγή λογότυπων και βασικών στοιχείων των οινοποιείων που θα συμμετέχουν στην ψηφιακή έκθεση
• Εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο που να παρουσιάζουν τους αμπελώνες της Περιφέρειας και των οινοποιείων
Προφίλ Οινοποιείου
Πληροφορίες για τα κρασιά που θα προβάλει όπως ονομασία φιάλης, φωτογραφία φιάλης, ποικιλία, αλκοολικό βαθμό, έτος παραγωγής, ποσότητες παραγωγής, εύρος τιμών κλπ
Προγραμματισμός 1-1 συναντήσεων μέσω ειδικής πλατφόρμας
• Δυνατότητα καταχώρησης πληροφοριών οινοποιείου
• Δυνατότητα ρύθμισης ατομικού ημερολογίου διαθεσιμότητας για συνάντηση
• Δυνατότητα αποστολής αιτήματος συνάντησης
• Δυνατότητα πραγματοποίησης συνάντησης μέσα από ειδικό λογισμικό, δίχως την ανάγκη εγκατάστασής του, πατώντας σε ειδικό σύνδεσμο τα δύο μέρη θα οδηγούνται στο ψηφιακό δωμάτιο για την πραγματοποίηση της συνάντησης
Αποστολή δειγμάτων σε αγοραστές εντός του Ηνωμένου Βασιλείου
Δυνατότητα προσθήκης ειδικού κουμπιού «αιτήματος αποστολής δείγματος» δίπλα από την φωτογραφία φιάλης. Κάθε φορά που ένας αγοραστής αιτείται να λάβει ένα δείγμα, το οινοποιείο θα έχει την δυνατότητα να δει τα στοιχεία του αγοραστή και να επιλέξει την αποδοχή ή μη της αποστολής των δειγμάτων (Στο κόστος περιλαμβάνεται προσθήκη ειδικού κουμπιού αιτήματος αποστολής δειγμάτων για έως 5 διαφορετικά κρασιά ανά οινοποιείο και έως 10 φιάλες ανά οινοποιείο. το κόστος προσθήκης περαιτέρω κουμπιού ανέρχεται σε 30€ και το κόστος αποστολής περαιτέρω φιαλών ανέρχεται σε 35€/φιάλη. Για το επιπλέον το κόστος επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου ο εκθέτης)

Μεταφορά και ασφάλιση δειγμάτων

Αφορά μόνο την αποστολή και ασφάλιση και όχι την επιστροφή στην Ελλάδα. Επίσης δεν αφορά την έκδοση eAD

Προβολή

Έντονη προβολή της Περιφέρειας και των οινοποιείων της σε όλη τη διαφημιστική καμπάνια της έκθεσης σε κλαδικά ΜΜΕ και περιοδικά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *