Ερώτηση Βελόπουλου για τη Λίμνη Δύστου της Εύβοιας

Σχετικά με την προστασία και την αξιοποίησή της

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Παρέμβαση άσκησε με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή και προς τους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με το καθεστώς προστασίας και ενδεχόμενης τουριστικής αξιοποίησης της λίμνης Δύστου στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου στην Νότια Εύβοια, που έχει χαρακτηριστεί υδροβιότοπος μεγάλης οικολογικής αξίας, και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Natura.

Το περιεχόμενο της ερώτησης, όπως διαμορφώθηκε από τον κ. Βελόπουλο:

“Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Η λίμνη του Δύστου είναι λίμνη της Εύβοιας, που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Αλιβερίου. Η έκτασή της είναι περίπου 4,75 τ.χλμ και το μέγιστο βάθος της είναι 6 μέτρα. Η λίμνη υποστηρίζεται πως σχηματίστηκε κατά την αρχαιότητα με το σφράγισμα μιας καταβόθρας που διοχέτευε τα νερά της στον Ευβοϊκό κόλπο. Το όνομά της το απέκτησε από την ομώνυμη αρχαία πόλη που ήταν κτισμένη στις όχθες της. Τα τελευταία χρόνια η λίμνη αποξηραίνεται, λόγω της αλόγιστης άντλησης υδάτων. Η λίμνη του Δύστου είναι χαρακτηρισμένη Ζώνη Ειδικής Προστασίας, καθώς και σημαντική περιοχή για τα πτηνά της Ελλάδας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α’/θμια και Β’/θμια), στο μέτρο που της αναλογεί, θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο, δια μέσω έργων και δράσεών της, τόσο για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, όσο και για την δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης τουρισμού πέριξ της λίμνης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Ποιες σχετικές με τα ανωτέρω παρεμβάσεις έχει επιτελέσει ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας, όσον αφορά στην λίμνη του Δύστου και πώς συνδράμει στην προφύλαξη και διατήρηση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας της;
  2. Πώς συμβάλλει η οικεία τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμος Κύμης-Αλιβερίου & Π. Ε. Εύβοιας) στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού και του λεγόμενου εναλλακτικού τουρισμού πέριξ της ως άνω λίμνης, ποια προγράμματα προβολής της έχει δρομολογήσει για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του τουριστικού κοινού και βάσει ποιων πρωτοβουλιών σας σχεδιάζεται η άνω λίμνη να ανακτήσει την ποσότητα υδάτων που απώλεσε από την αλόγιστη άντληση αυτών;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ”

Η απάντηση από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά:

“Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κυριάκο, σας γνωστοποιούμε ότι η λίμνη Δύστου της Εύβοιας έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Λίμνη Δύστου» με κωδικό GR-242000. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει αναθέσει και εκπονούνται για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 της Χώρας, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Σχέδια Διαχείρισης για αυτές, μεταξύ αυτών και της λίμνης Δύστου, που θα καταλήξουν στην έκδοση και θεσμοθέτηση Προεδρικών Διαταγμάτων καθορισμού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων στις προστατευόμενες περιοχές. Η μελέτη θα περιλαμβάνει και Σχέδιο Διαχείρισης, με το οποίο θα καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα και έργα και για τη διαχείριση των νερών, καθώς και την προστασία της ορνιθοπανίδας. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4685/2020 (Α’92), ο νεοσύστατος Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής θα αναλάβει το πρόγραμμα εφαρμογής και το συντονισμό της υλοποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης της περιοχής. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, η λίμνη Δύστος είναι φυσική λίμνη, αβαθής για την οποία δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα τα οποία να απαιτούν τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων, ωστόσο στο πλαίσιο της επικείμενης κατάρτισης της 2ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, θα ληφθούν υπ’ όψιν τυχόν νέα δεδομένα. Τέλος, έχουμε ζητήσει μέσω της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αναμένουμε ενημέρωση από τους φορείς της αυτοδιοίκησης.”

Η απάντηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα:

“Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, την βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος εντάσσεται η με αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ : 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην ΥΑ 4748/20-02-2018 (6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την εν λόγω επιχορήγηση. ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 542.400,00€.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), καθορίζεται το ύψος των εν λόγω πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου χρηματοδοτήθηκε με το ποσό ύψους 492.780,00€ και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσό ύψους 6.300.000,00€ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ενώ, ίδια ποσά έχει προγραμματιστεί να αποδοθούν και για το τρέχον έτος.

Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» τη με αριθμ. πρωτ. 19576/19-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 2021 έγγραφο και μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεότερο, συμπληρωματικό έγγραφο”.

Παρέμβαση άσκησε με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή και προς τους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με το καθεστώς προστασίας και ενδεχόμενης τουριστικής αξιοποίησης της λίμνης Δύστου στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου στην Νότια Εύβοια, που έχει χαρακτηριστεί υδροβιότοπος μεγάλης οικολογικής αξίας, και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Natura.

Το περιεχόμενο της ερώτησης, όπως διαμορφώθηκε από τον κ. Βελόπουλο:

“Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Η λίμνη του Δύστου είναι λίμνη της Εύβοιας, που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Αλιβερίου. Η έκτασή της είναι περίπου 4,75 τ.χλμ και το μέγιστο βάθος της είναι 6 μέτρα. Η λίμνη υποστηρίζεται πως σχηματίστηκε κατά την αρχαιότητα με το σφράγισμα μιας καταβόθρας που διοχέτευε τα νερά της στον Ευβοϊκό κόλπο. Το όνομά της το απέκτησε από την ομώνυμη αρχαία πόλη που ήταν κτισμένη στις όχθες της. Τα τελευταία χρόνια η λίμνη αποξηραίνεται, λόγω της αλόγιστης άντλησης υδάτων. Η λίμνη του Δύστου είναι χαρακτηρισμένη Ζώνη Ειδικής Προστασίας, καθώς και σημαντική περιοχή για τα πτηνά της Ελλάδας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α’/θμια και Β’/θμια), στο μέτρο που της αναλογεί, θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο, δια μέσω έργων και δράσεών της, τόσο για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, όσο και για την δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης τουρισμού πέριξ της λίμνης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Ποιες σχετικές με τα ανωτέρω παρεμβάσεις έχει επιτελέσει ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας, όσον αφορά στην λίμνη του Δύστου και πώς συνδράμει στην προφύλαξη και διατήρηση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας της;
  2. Πώς συμβάλλει η οικεία τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμος Κύμης-Αλιβερίου & Π. Ε. Εύβοιας) στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού και του λεγόμενου εναλλακτικού τουρισμού πέριξ της ως άνω λίμνης, ποια προγράμματα προβολής της έχει δρομολογήσει για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του τουριστικού κοινού και βάσει ποιων πρωτοβουλιών σας σχεδιάζεται η άνω λίμνη να ανακτήσει την ποσότητα υδάτων που απώλεσε από την αλόγιστη άντληση αυτών;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ”

Η απάντηση από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά:

“Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κυριάκο, σας γνωστοποιούμε ότι η λίμνη Δύστου της Εύβοιας έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Λίμνη Δύστου» με κωδικό GR-242000. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει αναθέσει και εκπονούνται για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 της Χώρας, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Σχέδια Διαχείρισης για αυτές, μεταξύ αυτών και της λίμνης Δύστου, που θα καταλήξουν στην έκδοση και θεσμοθέτηση Προεδρικών Διαταγμάτων καθορισμού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων στις προστατευόμενες περιοχές. Η μελέτη θα περιλαμβάνει και Σχέδιο Διαχείρισης, με το οποίο θα καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα και έργα και για τη διαχείριση των νερών, καθώς και την προστασία της ορνιθοπανίδας. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4685/2020 (Α’92), ο νεοσύστατος Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής θα αναλάβει το πρόγραμμα εφαρμογής και το συντονισμό της υλοποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης της περιοχής. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, η λίμνη Δύστος είναι φυσική λίμνη, αβαθής για την οποία δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα τα οποία να απαιτούν τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων, ωστόσο στο πλαίσιο της επικείμενης κατάρτισης της 2ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, θα ληφθούν υπ’ όψιν τυχόν νέα δεδομένα. Τέλος, έχουμε ζητήσει μέσω της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αναμένουμε ενημέρωση από τους φορείς της αυτοδιοίκησης.”

Η απάντηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα:

“Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, την βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος εντάσσεται η με αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ : 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην ΥΑ 4748/20-02-2018 (6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την εν λόγω επιχορήγηση. ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 542.400,00€.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), καθορίζεται το ύψος των εν λόγω πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου χρηματοδοτήθηκε με το ποσό ύψους 492.780,00€ και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσό ύψους 6.300.000,00€ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ενώ, ίδια ποσά έχει προγραμματιστεί να αποδοθούν και για το τρέχον έτος.

Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» τη με αριθμ. πρωτ. 19576/19-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 2021 έγγραφο και μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεότερο, συμπληρωματικό έγγραφο”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ