Το τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στη Θήβα “υποδέχθηκε” ο Δήμαρχος Θηβαίων

Με τον Αντιπρύτανη κ. Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη και τον Κοσμήτορα κ. Κων/νο Τσιμπούκα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συναντήθηκε ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου, χθες ,Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Πανεπιστημίου στη Θήβα. Στη

Με τον Αντιπρύτανη κ. Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη και τον Κοσμήτορα κ. Κων/νο Τσιμπούκα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συναντήθηκε ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου, χθες ,Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Πανεπιστημίου στη Θήβα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Ρεζίτης και ο Αν. Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Ρεκλείτης του Τμήματος, ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Τριβέλλας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Αναστάσιος Καμούτσης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γιώργος Παπασπύρου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταμάτης Καλαμιώτης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τις νέες Πρυτανικές Αρχές και η επικαιροποίηση της συνεργασίας του Δήμου με το Τμήμα, που πλέον είναι Πανεπιστημιακό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επιβεβαιώθηκε από τον Δήμαρχο η πρόθεσή του Δήμου να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε ζητήματα που έχουν σχέση με τις κτιριακές υποδομές, την καθαριότητα του αύλειου χώρου, την ασφαλή προσβασιμότητα των φοιτητών, την εύρεση κατοικιών προς ενοικίαση για τους φοιτητές, την προβολή και γνωστοποίηση της λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Θήβα. Τέλος, επισημάνθηκε η επιθυμία για υλοποίηση κοινών δράσεων όπως εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια κ.α.

Λίγα λόγια για το Τμήμα:

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔιΓΕΣΕ) με πενταετές πρόγραμμα σπουδών, δημιουργήθηκε το 2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με έδρα τη Θήβα (με τον Ν. 4589/2019), προσφέροντας δυνατότητα επιλογής σε δύο ειδικότητες:

(α) Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων (Agribusiness) (β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Supply Chain Management).

Αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΣΕ, τετραετές πρόγραμμα σπουδών, πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) διευρύνοντας το παρεχόμενο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.

Το πρώην Τμήμα ΔΣΕ παρουσίαζε υψηλή δυναμική καθώς πρόσφατα είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πέντε Τμήματα ΑΕΙ με την υψηλότερη απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίσης, το Τμήμα ΔΣΕ είχε αξιολογηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με θετικά αποτελέσματα μέσω των διαδικασιών της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Α.ΔΙ.Π. (Φεβρουάριος, 2014).

Φέτος εισήχθησαν στο Τμήμα 270 νέοι Φοιτητές, ενώ συνολικά αριθμεί περί τους 2.100.

• Η πρόταση του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθήνας το 2018
Ένταξη του τμήματος διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στο γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθήνας
• Τη λειτουργία Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού, του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθήνας, με έδρα τη Θήβα, πενταετούς διάρκειας σπουδών, προτείνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Στο γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθήνας – ΓΠΑ, λειτουργεί το τμήμα αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης, το οποίο είναι συγγενές με το τμήμα διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, και μπορούν να αποτελέσουν μαζί στο μέλλον μία σχολή.
Στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνέργειες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν προϋπόθεση για την αναβάθμιση κυρίως τμημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
• Με δεδομένα τα ανωτέρω και κατόπιν της συνάντησης των πρυτανικών αρχών του ΓΠΑ και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘ, αποφάσισαν να προτείνουν στην ηγεσία του ΥΠΕΘ τη διοικητική ένταξη του τμήματος στο ΓΠΑ.
• Η έδρα του τμήματος θα παραμείνει στη Θήβα
• Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ΓΠΑ. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, θα αξιολογηθεί και θα αναβαθμιστεί σε πενταετές ενιαίου και αδιάσπαστου κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου – Intergrated Master, στην ειδικότητα του τμήματος.
• Το Τμήμα θα μετονομασθεί σε Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, και θα ενταχθεί προς το παρόν στη Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.
• Το τμήμα για να λειτουργήσει θα πρέπει να στελεχωθεί άμεσα με 4 (τέσσερα) μέλη ΔΕΠ. Εάν στελεχωθεί με τα 4 μέλη ΔΕΠ, δύναται να δεχθεί εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.
• Γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού – ΔΙ.Γ.Ε.Σ.Ε.
• Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού – Δι.Γ.Ε.Σ.Ε., θα παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού. Στόχος του θα είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την οργάνωση και διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων που προμηθεύονται, παράγουν, μεταποιούν, αποθηκεύουν και διακινούν εφόδια και προϊόντα.
Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.), το οποίο θα συνδυάζει παράλληλα μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα:
• Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management) (Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική Διοίκηση, Διοίκηση Παραγωγής, Διοίκηση Ποιότητας, Επιχειρηματική Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, Marketing, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας κ.ά.)
• Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οργάνωση & Διοίκηση Αποθηκών, Διαχείριση Προμηθειών, Συστήματα Διανομής & Μεταφορών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών κ.α.
• Οικονομικών, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Λογιστική, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Συνεταιριστική & Κοινωνική Οικονομία κ.α.
• Γεωπονίας, Βοτανική, Ζωοτεχνία, Διαχείριση και προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος, Δενδροκομία, Σύγχρονες Τάσεις στις Γεωργικές Καλλιέργειες, Διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων, Τεχνολογία & Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών, Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών κ.ά.
• Βασικών Επιστημών, Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Φυσική, Χημεία, Στατιστική, Πληροφορική, Δίκαιο κ.α.
• Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, είναι το μόνο πανεπιστήμιο στη χώρα που εκπαιδεύει ερευνά και διαχέει τη γνώση που αφορά όλες τις πτυχές του αγροτροφικού τομέα την πρωτογενή, τη δευτερογενή και την τριτογενή παραγωγή.
• Το ΓΠΑ εκτός από τις κύριες εγκαταστάσεις του 300 στρεμμάτων στον Βοτανικό, εκατέρωθεν της Ιεράς Οδού, διαθέτει στην Κωπαΐδα Βοιωτίας αγρόκτημα 1.000 στρεμμάτων στο οποία καλλιεργούνται κυρίως σιτηρά, βαμβάκι, μηδική για πειραματικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, 70 στρέμματα στο Μαυρομάτι Βοιωτίας, που καλλιεργούνται κυρίως όσπρια κυρίως για πειραματικούς σκοπούς και 10 στρέμματα στην Αλίαρτο Βοιωτίας, με καλλιέργεια ελιάς.
• Στις 25 Απρίλη 2018, το ΓΠΑ υπέγραψε με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πρωτόκολλο συνεργασίας για την ίδρυση “Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών“, με έδρα τις παλιές εγκαταστάσεις του εκκοκκιστηρίου βάμβακος στην Αλίαρτο Βοιωτίας, του δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Π.Ε. Βοιωτίας.
• Το κέντρο θα αποτελεί προέκταση του ΓΠΑ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και τη σύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία και θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της ΠΣΕ.
Ειδικότερα το κέντρο απευθύνεται:
• Στην ακαδημαϊκή κοινότητα φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, επιστήμονες από την αλλοδαπή.
• Σε φοιτητές και νέους επιστήμονες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σύντομους κύκλους μαθημάτων στο πλαίσιο χειμερινών ή θερινών σχολείων.
• Σε νέους ανέργους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση.
• Στο πλαίσιο προγραμμάτων Δια βίου μάθησης και προγραμμάτων συμβουλευτικής.
• Σε επιστήμονες σε συνάφεια με τον κλάδο γεωπόνους, διατροφολόγους, αγροτοοικονομολόγοι, κ.α. που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του αγροτροφικού τομέα.
• Σε φορείς όπως επιμελητήρια ομάδες παραγωγών, επαγγελματικές ομάδες, κοινωνικές επιχειρήσεις.
• Σε πολίτες που ενδιαφέρονται για τα γενικότερα θέματα του αγροτροφικού τομέα και του αγροτουρισμού.

Με τον Αντιπρύτανη κ. Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη και τον Κοσμήτορα κ. Κων/νο Τσιμπούκα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συναντήθηκε ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου, χθες ,Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Πανεπιστημίου στη Θήβα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Ρεζίτης και ο Αν. Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Ρεκλείτης του Τμήματος, ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Τριβέλλας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Αναστάσιος Καμούτσης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γιώργος Παπασπύρου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταμάτης Καλαμιώτης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τις νέες Πρυτανικές Αρχές και η επικαιροποίηση της συνεργασίας του Δήμου με το Τμήμα, που πλέον είναι Πανεπιστημιακό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επιβεβαιώθηκε από τον Δήμαρχο η πρόθεσή του Δήμου να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε ζητήματα που έχουν σχέση με τις κτιριακές υποδομές, την καθαριότητα του αύλειου χώρου, την ασφαλή προσβασιμότητα των φοιτητών, την εύρεση κατοικιών προς ενοικίαση για τους φοιτητές, την προβολή και γνωστοποίηση της λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Θήβα. Τέλος, επισημάνθηκε η επιθυμία για υλοποίηση κοινών δράσεων όπως εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια κ.α.

Λίγα λόγια για το Τμήμα:

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔιΓΕΣΕ) με πενταετές πρόγραμμα σπουδών, δημιουργήθηκε το 2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με έδρα τη Θήβα (με τον Ν. 4589/2019), προσφέροντας δυνατότητα επιλογής σε δύο ειδικότητες:

(α) Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων (Agribusiness) (β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Supply Chain Management).

Αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΣΕ, τετραετές πρόγραμμα σπουδών, πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) διευρύνοντας το παρεχόμενο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.

Το πρώην Τμήμα ΔΣΕ παρουσίαζε υψηλή δυναμική καθώς πρόσφατα είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πέντε Τμήματα ΑΕΙ με την υψηλότερη απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίσης, το Τμήμα ΔΣΕ είχε αξιολογηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με θετικά αποτελέσματα μέσω των διαδικασιών της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Α.ΔΙ.Π. (Φεβρουάριος, 2014).

Φέτος εισήχθησαν στο Τμήμα 270 νέοι Φοιτητές, ενώ συνολικά αριθμεί περί τους 2.100.

• Η πρόταση του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθήνας το 2018
Ένταξη του τμήματος διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στο γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθήνας
• Τη λειτουργία Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού, του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθήνας, με έδρα τη Θήβα, πενταετούς διάρκειας σπουδών, προτείνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Στο γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθήνας – ΓΠΑ, λειτουργεί το τμήμα αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης, το οποίο είναι συγγενές με το τμήμα διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, και μπορούν να αποτελέσουν μαζί στο μέλλον μία σχολή.
Στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνέργειες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν προϋπόθεση για την αναβάθμιση κυρίως τμημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
• Με δεδομένα τα ανωτέρω και κατόπιν της συνάντησης των πρυτανικών αρχών του ΓΠΑ και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘ, αποφάσισαν να προτείνουν στην ηγεσία του ΥΠΕΘ τη διοικητική ένταξη του τμήματος στο ΓΠΑ.
• Η έδρα του τμήματος θα παραμείνει στη Θήβα
• Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ΓΠΑ. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, θα αξιολογηθεί και θα αναβαθμιστεί σε πενταετές ενιαίου και αδιάσπαστου κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου – Intergrated Master, στην ειδικότητα του τμήματος.
• Το Τμήμα θα μετονομασθεί σε Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, και θα ενταχθεί προς το παρόν στη Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.
• Το τμήμα για να λειτουργήσει θα πρέπει να στελεχωθεί άμεσα με 4 (τέσσερα) μέλη ΔΕΠ. Εάν στελεχωθεί με τα 4 μέλη ΔΕΠ, δύναται να δεχθεί εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.
• Γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού – ΔΙ.Γ.Ε.Σ.Ε.
• Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού – Δι.Γ.Ε.Σ.Ε., θα παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού. Στόχος του θα είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την οργάνωση και διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων που προμηθεύονται, παράγουν, μεταποιούν, αποθηκεύουν και διακινούν εφόδια και προϊόντα.
Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.), το οποίο θα συνδυάζει παράλληλα μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα:
• Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management) (Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική Διοίκηση, Διοίκηση Παραγωγής, Διοίκηση Ποιότητας, Επιχειρηματική Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, Marketing, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας κ.ά.)
• Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οργάνωση & Διοίκηση Αποθηκών, Διαχείριση Προμηθειών, Συστήματα Διανομής & Μεταφορών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών κ.α.
• Οικονομικών, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Λογιστική, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Συνεταιριστική & Κοινωνική Οικονομία κ.α.
• Γεωπονίας, Βοτανική, Ζωοτεχνία, Διαχείριση και προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος, Δενδροκομία, Σύγχρονες Τάσεις στις Γεωργικές Καλλιέργειες, Διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων, Τεχνολογία & Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών, Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών κ.ά.
• Βασικών Επιστημών, Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Φυσική, Χημεία, Στατιστική, Πληροφορική, Δίκαιο κ.α.
• Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, είναι το μόνο πανεπιστήμιο στη χώρα που εκπαιδεύει ερευνά και διαχέει τη γνώση που αφορά όλες τις πτυχές του αγροτροφικού τομέα την πρωτογενή, τη δευτερογενή και την τριτογενή παραγωγή.
• Το ΓΠΑ εκτός από τις κύριες εγκαταστάσεις του 300 στρεμμάτων στον Βοτανικό, εκατέρωθεν της Ιεράς Οδού, διαθέτει στην Κωπαΐδα Βοιωτίας αγρόκτημα 1.000 στρεμμάτων στο οποία καλλιεργούνται κυρίως σιτηρά, βαμβάκι, μηδική για πειραματικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, 70 στρέμματα στο Μαυρομάτι Βοιωτίας, που καλλιεργούνται κυρίως όσπρια κυρίως για πειραματικούς σκοπούς και 10 στρέμματα στην Αλίαρτο Βοιωτίας, με καλλιέργεια ελιάς.
• Στις 25 Απρίλη 2018, το ΓΠΑ υπέγραψε με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πρωτόκολλο συνεργασίας για την ίδρυση “Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών“, με έδρα τις παλιές εγκαταστάσεις του εκκοκκιστηρίου βάμβακος στην Αλίαρτο Βοιωτίας, του δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Π.Ε. Βοιωτίας.
• Το κέντρο θα αποτελεί προέκταση του ΓΠΑ στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και τη σύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία και θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της ΠΣΕ.
Ειδικότερα το κέντρο απευθύνεται:
• Στην ακαδημαϊκή κοινότητα φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, επιστήμονες από την αλλοδαπή.
• Σε φοιτητές και νέους επιστήμονες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σύντομους κύκλους μαθημάτων στο πλαίσιο χειμερινών ή θερινών σχολείων.
• Σε νέους ανέργους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση.
• Στο πλαίσιο προγραμμάτων Δια βίου μάθησης και προγραμμάτων συμβουλευτικής.
• Σε επιστήμονες σε συνάφεια με τον κλάδο γεωπόνους, διατροφολόγους, αγροτοοικονομολόγοι, κ.α. που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του αγροτροφικού τομέα.
• Σε φορείς όπως επιμελητήρια ομάδες παραγωγών, επαγγελματικές ομάδες, κοινωνικές επιχειρήσεις.
• Σε πολίτες που ενδιαφέρονται για τα γενικότερα θέματα του αγροτροφικού τομέα και του αγροτουρισμού.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *