Χρηματοδότηση για έργα υδροδότησης στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Χρηματοδότηση μελετών έργων υδροδότησης των οικισμών Θεσπιέων και Λεονταρίου του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων- Προβλέπεται και η κατεδάφιση του παλιού υδατόπυργου στις Θεσπιές

22 Φεβρουαρίου 2023

του/της Θεοφανία Μίγκου

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την ένταξη της πράξης: «Μελέτη υδροδότησης οικισμών Δ.Ε. Θεσπιέων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων υδροδότησης των οικισμών Θεσπιέων και Λεονταρίου της Δ.Ε. Θεσπιέων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται μελέτες υδραυλικών έργων για την επιλογή του βέλτιστου συστήματος υδροδότησης των οικισμών, για την οριστική μελέτη του εξωτερικού υδραγωγείου και για την οριστική μελέτη του αντλιοστασίου ύδρευσης.

Περιλαμβάνεται επίσης, η στατική μελέτη για την κατεδάφιση του παλιού υδατόπυργου στις Θεσπιές και μελέτη για την κατασκευή νέου υδατόπυργου στη θέση Αγίας Τριάδας. Ο νέος υδατόπυργος:

  • Θα τροφοδοτείται από τον υφιστάμενο αγωγό σύνδεσης της κεντρικής δεξαμενής με τη θέση των δεξαμενών στο γήπεδο.
  • Θα τροφοδοτεί κατευθείαν το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Θεσπιέων και του οικισμού Λεονταρίου ή με κατάλληλη σύνδεση με τις υφιστάμενες δεξαμενές, ώστε να υπάρχει εφεδρεία σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 273.871,38 ευρώ.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Υπογράψαμε την απόφαση ένταξης και δίνουμε το έναυσμα για την υλοποίηση του απολύτως αναγκαίου έργου υδροδότησης των οικισμών Θεσπιέων και Λεονταρίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. Η χρηματοδότηση ύψους 273.000 ευρώ περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες μελέτες ωρίμανσης του έργου, που προβλέπει επίσης την κατεδάφιση του παλιού υδατόπυργου στις Θεσπιές και την κατασκευή νέου. Στόχος είναι η ταχύτερη και άρτια εκπόνηση των μελετών, ώστε να εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση του έργου από το νέο ΕΣΠΑ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

27 Σεπτεμβρίου 2023